LJBcA05 Dějiny antické literatury I

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Studenti klasické archeologie předmět ukončují zápočtem, proto jsou hodnoceni počtem kreditů 2. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
St 11:40–13:15 A31 stara
Předpoklady
Žádné specifické požadavky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmětem kurzu je řecká próza a poezie od svých počátků po římské období (v souladu se standardní periodizací). Po skončení kurzu student
- dokáže rozlišit důležité žánry řecké prózy
- je schopen jmenovat hlavní zástupce těchto žánrů
- má povědomost rovněž o relevantní sekundární literatuře.
Osnova
 • 1. Periodizace starořecké literatury; odborná literatura; papyrus, pergamen, kodex
 • 2. Historiografie předattického období
 • 3.-5. Filozofická literatura předattického období
 • 6.-8 Attická historiografie a řečnictví
 • 9.-10. Filozofie attického období
 • 11.-12. Řecká nauková próza
 • 13. Řecký román
Literatura
 • CANFORA, Luciano. Storia della letteratura greca. Roma: Laterza, 1994. ISBN 88-421-0205-9. info
 • The Cambridge History of Classical Literature. General ed. Patricia E. Easterling. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. info
 • SCHMID, Wilhelm a Otto STÄHLIN. Geschichte der griechischen Literatur. München: Beck, 1961. info
 • LESKY, A. Geschichte der griechischen Literatur. Bern, 1971. info
 • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny řecké literatury. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 247 s., př. info
 • DEL CORNO, D. Letteratura greca. Milano, 1988. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. L. Canfora, Dějiny řecké literatury. přeložil kolektiv autorů pod vedením D. Bartoňkové (přeložila cca 300 stran). Praha: Koniasch Latin Press, 2001. 893 s. info
Výukové metody
Přednášky 1½ hodiny týdně. Domácí příprava: četba probíraných textů.
Metody hodnocení
Samostatná četba textů v průběhu semestru. Písemný test na konci semestru. Je doporučena plná účast na přednáškách, u studentů, kteří se přednášek nebudou účastnit, bude znalost prověřována nejen písemným testem, ale i dalším ústním zkoušením.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.