PSA_056 Neuropsychologie

Filozofická fakulta
podzim 2004
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející), doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Rozvrh
St 17:30–19:05 7
Předpoklady
PSA_0SZ SZ || PSA_SZ PSA_SZ
Absolvování neuroved a biologických ved.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz umoznuje studentum osvojit si tezaurus neuropsychologických poznatku tak, aby byli schopni na jejich bázi rozvíjet praktické dovednosti v kontextu neuropsychologické diagnostiky, rehabilitace a výzkumu. Duraz je kladen na transdisciplinární prístup a dále na systémový a holistický prístup v nazírání na vztah mozku a vedomí, mozku a osobnosti a v obecné rovine mozku a lidské psychiky v norme a patologii.
Osnova
  • 1. Strucná systematická a funkcní neuroanatomie 2. Základy obecné neurologie. Klinická patofyziologie pyramidového a extrapyramidového systému ( obrny, dyskinézy, syndromy hypokineticko - rigidní a hyperkineticko - dystonický ). Klinická patofyziologie mozecku a vestibulárních funkcí. Integrace motoriky a její poruchy ( apraxie ). Poruchy cití. Hlavové nervy a bulbární a pseudobulbární syndrom. RF a porucha jeho funkcí. Vegetativní systém a jeho syndromy. Vedomí a jeho poruchy. Orientacne pátrací reflex. Bdení, spánek, EEG. 3. Základy speciální neurologie. CMP - príciny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Traumata nervového systému - príciny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Degenerativní onemocnení nervového systému - príciny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Nádorová onemocnení nervového systému - príciny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Zánetlivá onemocnení nervového systému - príciny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Epilepsie a jiná záchvatová onemocnení nervového systému - príciny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Neurologická symptomatologie nekterých interních onemocnení - klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Bolesti hlavy ( viz klinická psychologie I ). Neurologická onemocnení v raných etapách vývoje cloveka ( viz. Poruchy psychického vývoje ). Mozková smrt. Pomocná vysetrení v neurologie: EEG, EMG, EP, USG, neuroradiologie, scintigrafie mozku, CT, MR, angiografie, SPECT, PET. 4. Definice a predmet klinické neuropsychologie Historie neuropsychologie. 5. Neuropsychologická metodologie a diagnostika. 6. Analýza mechanismu ukládání informací v mozku. Synaptická plasticita hipokampu a její úloha v pametovém procesu. Reverberacní okruhy, specifické bílkoviny ( S - 100 atd. ), úloha nukleových kyselin v transformaci informace do dlouhodobé pameti. 7. Emocionální systém v mozkových strukturách - neurobiologické a neurospsychologické aspekty. Neuropsychologická charakteristika poruch emocionality pri ruzných formách postizení CNS. Vomeroferiny v lébe hypotalamických poruch. Strach, úzkost a agrese vyvolané predstavou u zdravých lidí a u pacientu s ruznými formami postizení CNS. Vegetativní nervový systém a jeho syndromy. 8. Neuropsychologická charakteristika poruch kognitivních funkcí pri ruzných formách postizení CNS. Poruchy pametového procesu, úloha PH a LH pri úmyslném zapamatování a bezdecném zapamatování informací ruzných modalit. Poruchy pozornosti, obecné intelektové schopnosti, usuzování a resení problému. Alexie, agrafie, akalkulie. Agnózie. 9. Funkcní specializace hemisfér. Neuropsychologická charakteristika poruch soucinnosti hemisfér prii zabezpecování vyssích forem sdelovacího procesu. Afázie. Dva mozky - jedna osobnost. 10. Neuropsychologická charakteristika vztahu mozek a osobnost. Prefrontální syndromy. 11. Akutní organický psychosyndrom, chronický organický psychosyndrom, apalický syndrom a neuropsychologická rehabilitace. 12. Klinická neuropsychologie v psychiatrii. Moynosti lécby pacientu s Korsakovovým syndromem v psychiatrické lécebne;. 13. Cíle , moznosti a meze neuropsychologické rehabilitace. 14. Rozbor neuropsychologických kazuistik
Literatura
  • Gazzaniga, M.S. (ed. ): The cognitive neurosciences. The MIT Press,
  • Druga, R.: Funkční a chemická anatomie mozku. Grada, Praha 1999.
  • Mumenthaler, M., Maltle, H.: Neurologie. Grada, Praha 1999.
  • DIAMANT, Jiří Jindřich a Lubomír VAŠINA. Kapitoly z neuropsychologie. Vyd. 2. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 212 s. ISBN 8021017392. info
  • PREISS, Marek. Klinická neuropsychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 406 s. ISBN 8071694436. info
Metody hodnocení
LS, 1/1., zpt., ZK
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/psych/index_cz.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.