PSA_056 Neuropsychologie

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Sylvie Kropáčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 D22
Předpoklady
PSA_0SZ Souborná zkouška || PSA_SZ PSA_SZ
Základy neurověd (PS_BA010)a Biologické vědy(PS_BA001).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s oborem Klinická neuropsychologie, dále se základy neuropsychologické diagnostiky, možnostmi neuropsychologické rehabilitace, neuropsychoterapie, ergoterapie.
Výstupy z učení
Na závěr kurzu studenti budou schopni základní orientace v problematice klinické neuropsychologie a možnostech její aplikace v praxi.
Osnova
 • 1. Základy klinické neuropsychologie – stručně historie, definice, terminologie,… 2. Neuropsychologická diagnostika – testy, baterie, validita, neuropsychologické vyšetření a nález Neuropsychologie v neurologie 3. Cévní mozkové příhody; Epilepsie 4. Traumatická postižení mozku; mozečkové léze a kognice 5. Neurodegenerativní onemocnění – demence 6. Roztroušená skleróza, Hydrocephalus, Huntigtonova nemoc Neuropsychologie v psychiatrii 7. Návykové látky 8. Schizofrenní poruchy 9. Afektivní poruchy – deprese, bipolární afektivní porucha 10. Poruchy příjmu potravy; poruchy osobnosti 11. Dětská neuropsychologie 12. Neuropsychologická rehabilitace; neuropsychoterapie, ergoterapie 13. Forenzní neuropsychologie; neuropsychologie - výhledy do budoucna
Literatura
  povinná literatura
 • KULIŠŤÁK, Petr. Neuropsychologie. 2., aktualiz. a přeprac. vy. Praha: Portál, 2011. 380 s. ISBN 9788073678913. info
 • PREISS, Marek a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Neuropsychologie v neurologii. Vyd. 1. Praha: Grada., 2006. 362 s. ISBN 8024708434. info
 • PREISS, Marek a Hana KUČEROVÁ. Neuropsychologie v psychiatrii. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 411 s. ISBN 80-247-1460-4. info
 • PREISS, Marek. Klinická neuropsychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 406 s. ISBN 8071694436. info
  doporučená literatura
 • GRAWE, Klaus. Neuropsychoterapie : nové přístupy k terapii na základě poznatků neurovědy. Translated by Lucie Simonová. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 487 stran. ISBN 9788073673116. info
  neurčeno
 • Neuropsychologie. Edited by Hans Otto Karnath - Hans-Peter Thier. Berlin: Springer, 2003. 799 s. ISBN 3540673598. info
 • DIAMANT, Jiří Jindřich a Lubomír VAŠINA. Kapitoly z neuropsychologie. Vyd. 2. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 212 s. ISBN 8021017392. info
 • Neuropsychologie : aktuelle Probleme. Edited by Manfred Haider. Bern: Hans Huber, 1971. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/psych/index_cz.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/PSA_056