PSA_056 Neuropsychologie

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
Mgr. Sylvie Kropáčová, Ph.D. (přednášející)
Zuzana Kasanová, Ph.D. (přednášející), PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (zástupce)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 7:30–9:05 N51
Předpoklady
PSA_0SZ Souborná zkouška || PSA_SZ PSA_SZ
Základy neurověd (PS_BA010)a Biologické vědy(PS_BA001).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Výstupy z učení
Na závěr kurzu studenti budou schopni pracovat s informacemi v neuropsychologické diagnostice, rehabilitaci a v neuropsychologickém výzkumu. Důraz je kladen na transdisciplinární přístup a dále na systémový a holistický přístup v nazírání na vztah mozku a vědomí, mozku a osobnosti a v obecné rovině mozku a lidské psychiky v normě a patologii.
Osnova
 • 1. Stručná systematická a funkční neuroanatomie 2. Základy obecné neurologie. Klinická patofyziologie pyramidového a extrapyramidového systému ( obrny, dyskinézy, syndromy hypokineticko - rigidní a hyperkineticko - dystonický ). Klinická patofyziologie mozečku a vestibulárních funkcí. Integrace motoriky a její poruchy ( apraxie ). Poruchy čití. Hlavové nervy a bulbární a pseudobulbární syndrom. RF a porucha jeho funkcí. Vegetativní systém a jeho syndromy. Vědomí a jeho poruchy. Orientačně pátrací reflex. Bdění, spánek, EEG. 3. Základy speciální neurologie. CMP - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Traumata nervového systému - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Degenerativní onemocnění nervového systému - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Nádorová onemocnění nervového systému - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Zánetlivá onemocnení nervového systému - príciny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Epilepsie a jiná záchvatová onemocnení nervového systému - príciny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Neurologická symptomatologie nekterých interních onemocnení - klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Bolesti hlavy ( viz klinická psychologie I ). Neurologická onemocnení v raných etapách vývoje cloveka ( viz. Poruchy psychického vývoje ). Mozková smrt. Pomocná vysetrení v neurologie: EEG, EMG, EP, USG, neuroradiologie, scintigrafie mozku, CT, MR, angiografie, SPECT, PET. 4. Definice a predmet klinické neuropsychologie Historie neuropsychologie. 5. Neuropsychologická metodologie a diagnostika. 6. Analýza mechanismu ukládání informací v mozku. Synaptická plasticita hipokampu a její úloha v pametovém procesu. Reverberacní okruhy, specifické bílkoviny ( S - 100 atd. ), úloha nukleových kyselin v transformaci informace do dlouhodobé pameti. 7. Emocionální systém v mozkových strukturách - neurobiologické a neuropsychologické aspekty. Neuropsychologická charakteristika poruch emocionality pri ruzných formách postizení CNS. Vomeroferiny v lécbe hypotalamických poruch. Strach, úzkost a agrese vyvolané predstavou u zdravých lidí a u pacientu s ruznými formami postizení CNS. Vegetativní nervový systém a jeho syndromy. 8. Neuropsychologická charakteristika poruch kognitivních funkcí pri ruzných formách postizení CNS. Poruchy pametového procesu, úloha PH a LH pri úmyslném zapamatování a bezdecném zapamatování informací ruzných modalit. Poruchy pozornosti, obecné intelektové schopnosti, usuzování a resení problému. Alexie, agrafie, akalkulie. Agnózie. 9. Funkcní specializace hemisfér. Neuropsychologická charakteristika poruch soucinnosti hemisfér pri zabezpecování vyssích forem sdelovacího procesu. Afázie. 11.Dva mozky - jedna osobnost. 12. Neuropsychologická charakteristika vztahu mozek a osobnost. Prefrontální syndromy. 13. Akutní organický psychosyndrom, chronický organický psychosyndrom, apalický syndrom a neuropsychologická rehabilitace. 14. Klinická neuropsychologie v psychiatrii. Moznosti lécby pacientu s Korsakovovým syndromem v psychiatrické lécebne;. 15. Cíle , moznosti a meze neuropsychologické rehabilitace. 16. Rozbor neuropsychologických kazuistik
Literatura
  povinná literatura
 • DIAMANT, Jiří Jindřich a Lubomír VAŠINA. Kapitoly z neuropsychologie. Vyd. 2. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 212 s. ISBN 8021017392. info
 • PREISS, Marek. Klinická neuropsychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 406 s. ISBN 8071694436. info
  neurčeno
 • Druga, R.: Funkční a chemická anatomie mozku. Grada, Praha 1999.
 • Gazzaniga, M.S. (ed. ): The cognitive neurosciences. The MIT Press,
 • Mumenthaler, M., Maltle, H.: Neurologie. Grada, Praha 1999.
 • Kulišťák,P.(2003):Neuropsychologie.Portál, Praha.
Výukové metody
Přednáška 2/0 a prezentace neuropsychologické testové baterie klinickým neuropsychologem-specialistou z fakultní nemocnice
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/psych/index_cz.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.