PB21PA26 Profesní poradenství

Filozofická fakulta
podzim 2007
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Libor Hřebíček, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Rozvrh
Čt 10:00–11:35 C31
Předpoklady
PB12JA14 Základy poradenství
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 46 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/46, pouze zareg.: 0/46, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/46
Mateřské obory
Cíle předmětu
Disciplína je typem speciálně odborného výukového kurzu. Jejím úkolem je uvést posluchače do problematiky profesního vývoje mladistvých a dospělých a jejich poradenské podpory ze strany pedagogicko-psychologických poradenských činitelů a institucí. Základem příslušné teorie jsou pojmy: pofese, profesní vývoj člověka, volba povolání, trh práce, profesní poradenství, profesní poradenská diagnostika, informatika, profesně problémový klient, modelování profesního vývoje, metody a formy poradenského přístupu ke klientovi. Podstatnou obsahovou částí výuky je metodika a praxe v ovládání vybraných poradenských diagnostických a informatických prostředků a postupů, jakož i programů formativní podpory uspokojivého profesního vývoje klientů.
Literatura
  • DRAPELA, J. V. a Vladimír HRABAL. Vybrané poradenské směry : teorie a strategie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 81 s. ISBN 8071840114. info
  • MATĚJČEK, Zdeněk. Praxe dětského psychologického poradenství. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 335 s. ISBN 8004245269. info
  • KOŠČO, Jozef. Poradenská psychológia [Koščo, 1987]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. info
Metody hodnocení
1 hodina přednáška + 1 hodina seminář. Předmět je ukončen ústní zkouškou podle zadaných obsahových námětů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.