PB21PA26 Profesní poradenství

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 7:30–9:05 L32
Předpoklady
PB12JA14 Základy poradenství
Předpokladem je absolvování kurzu Základy poradenství.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je vybavit studenty souborem znalostí a dovedností, které jim umožní orientovat se v nabídce služeb profesního poradenství a v dílčím ohledu zorientovat klienta v jeho situaci. Z poradenských dovedností je kurz zaměřen na:
posílení komunikativních dovedností (aktivní náslouchání, kladení otázek, zvládání odporu klienta)
identifikaci potřeb klientů
zpřístupňování informací klientům face-to-face i prostřednictvím ICT
umět nabídnout a zprostředkovat klientům odpovídající služby tak, aby byl uplatněn holistický přístup ke klientovi
reflektovat své kompetence, limity a etické aspekty poradenské práce
Osnova
 • Studenti jsou seznámeni s teoriemi profesního rozhodování a možnostmi takto zacíleného poradenského procesu s ohledem na jednotlivé typy skupin klientů. Osnova: 1. Vývoj profesního poradenství 2. Teorie profesní volby a profesního vývoje 3. Trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost (marginalizace trhu práce) 4. Diagnostika jako součást profesního poradenství 5. Kariérové informace a práce s nimi prostřednictvím ICT 6. Služby profesního poradenství podle vybraných cílových skupin (děti a mládež, nezaměstnaní dospělí)
Literatura
  povinná literatura
 • VENDEL, Štefan. Kariérní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 224 s. ISBN 9788024717319. info
 • MEZERA, Antonín. Pro jaké povolání se hodím? : jak si vybrat střední a vyšší odbornou školu a snad i budoucí povolání. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2008. viii, 296. ISBN 9788025123959. info
 • HANSEN, Ellen. Kariérové poradenství : příručka pro země s nízkými a středními příjmy. Vyd. 1. Praha: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2007. x, 110. ISBN 9788090400528. info
 • KUCHAŘ, Pavel. Trh práce : sociologická analýza. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 183 s. ISBN 9788024613833. info
 • KOŠČO, Jozef. Poradenská psychológia [Koščo, 1987]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. info
  doporučená literatura
 • BOLLES, Richard Nelson. Jaké barvy je tvůj padák? : praktický manuál jak si najít práci a novou kariéru. Vyd. pro rok 1996. Praha: Pragma, 1998. 424 s. ISBN 8072056042. info
Výukové metody
Přednáška, seminární cvičení, exkurze
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou v podobě písemného testu.
Informace učitele
Kurz má e-learningovou formou, kde jsou zveřejněny podmínky ukončení aktuálně probíhajícícho kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.