PJ_03 Polština pro začátečníky

Filozofická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Fukalová (cvičící)
Mgr. Michal Przywara, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Fukalová
Rozvrh
Po 8:20–9:55 A33 stara, Po 16:40–18:15 A47
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
předmět má 84 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je seznámit posluchače se základy polské fonetiky, ortografie, morfologie a základními konverzačními tématy. Důraz je kladen na práci s textem, překladu, porozumění textu. Rozsah výuky se prakticky kryje s lekcemi 1-5 učebnice "Czy Czechów jest trzech?".
Osnova
  • Lekce 1-5 učebnice "Czy Czechów jest trzech?".
Literatura
  • Posingerová, K.; Seretny, A.: Czy Czechów jest trzech, Kraków 2002
Metody hodnocení
Kurz je zakončen zápočtem, jehož získání je podmíněno úspěšným absolvováním písemného testu.
Vyučovací jazyk
Polština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět mohou zapsat posluchači všech oborů FF MU.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.