PJ_03 Polština pro začátečníky

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Magdalena Krzyżanek (cvičící)
Mgr. Jana Pikulová (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Magdalena Krzyżanek
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PJ_03/A: Po 17:30–19:05 B2.41, J. Pikulová
PJ_03/B: St 9:10–10:45 G22, M. Krzyżanek
Předpoklady
! OBOR ( PJ )||! OBOR ( PJFP )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Tento předmět není určen pro studenty polonistiky a filologicko-areálových studií s polštinou jako jazykem A!
Mateřské obory/plány
předmět má 95 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je seznámit posluchače se základy polské fonetiky, ortografie, morfologie a základními konverzačními tématy.;
Rozsah výuky se prakticky kryje s lekcemi 1-7 učebnice "Po polsku 1" (Kraków 2010).;
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:;
- správně přečíst a zapsat polské znaky;
- pozdravit a reagovat na základní společenské fráze;
- požádat polského mluvčího o zopakování výpovědi či zpomalení tempa hovoru;
- představit sebe, členy své rodiny a přátele (povolání, zájmy, co studuji, vlastnosti fyzické i psychické, kolik mám let, jak se jmenuji, jak se mám, jakými jazyky mluvím, co rád jím, co rád dělám ve volném čase, ve kterých dnech a jak často, jak probíhá můj den, kde bydlím);
- zvládnout komunikační situaci v restauraci;
- odpovědět na otázku Kolik je hodin?;
- operovat základními předložkami a spojkami;
- operovat číslovkami 0-10 000 slovem i písmem;
- porozumět jednoduchému polskému textu;
Osnova
  • Lekce 1-7 učebnice Po polsku 1. SZYMKIEWICZ, Aneta a Małgorzata MAŁOLEPSZA. Po polsku 1. Kraków: Prolog, 2010. ISBN 9788360229248.
Literatura
  • STEMPEK, Iwona, Anna STELMACH, Sylwia DAWIDEK a Aneta SZYMKIEWICZ. Polski: Krok po kroku A1. 1. vyd. Kraków: Glossa, 2010. ISBN 978-83-930731-0-8.
  • SZYMKIEWICZ, Aneta a Małgorzata MAŁOLEPSZA. Po polsku 1. Kraków: Prolog, 2010. ISBN 9788360229248.
Výukové metody
Teoretický výklad spojený s řadou praktických jazykových cvičení, domácí úkoly, e-learningová podpora v elfu (od podzim 2013).
Metody hodnocení
Aktivní účast ve výuce, povinný úkol, aktivita v e-learningové části kurzu, závěrečný písemný test (min. 70 % bodů),
Vyučovací jazyk
Polština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět mohou zapsat posluchači všech oborů FF MU (s výjimkou polonistických oborů) i ostatních fakult.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.