EN

FF:PJ_03 Polština pro začátečníky - Informace o předmětu

PJ_03 Polština pro začátečníky

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Veronika Něničková (cvičící)
Agnieszka Pawlaczyk (cvičící)
Mgr. Eva Staňková (cvičící)
Mgr. Monika Vrbovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Něničková
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PJ_03/A: Po 17:30–19:05 M13, A. Pawlaczyk, E. Staňková
PJ_03/B: Út 15:50–17:25 M24, M. Vrbovská
PJ_03/C: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Staňková
Předpoklady
! PJA120 Praktická polština - kom. I && ! PJA121 Praktická polština - gram. I && ! PJA122 Praktická polština - ortogr. && ! PJA123 Praktická polština - gram. II && ! PJA124 Praktická polština - kom. II && ! PJA202 Jazyková cvičení I && ! PJA205 Jazyková cvičení II && ! PJA302 Jazyková cv. a konverzace I && ! PJA305 Jazyková cvič. a konverz. II && ! PJB402 Jazyková cvič. a konverz. III && ! PJB407 Jazyková cv. IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Jiné omezení: Předmět není určen posluchačům, kteří absolvovali výše uvedené předměty (tj. kurz polštiny pro polonisty).
Mateřské obory
předmět má 59 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je seznámit posluchače se základy polské fonetiky, ortografie, morfologie a základními konverzačními tématy. Důraz je kladen na práci s textem, překladu, porozumění textu. Rozsah výuky se prakticky kryje s lekcemi 1-7 učebnice "Hurra! Po polsku 1".
Osnova
  • Lekce 1-7 učebnice "Hurra! Po polsku 1".
Literatura
  • MAŁOLEPSZA, Małgorzata a Aneta SZYMKIEWICZ. Po polsku. Wyd. 3. Kraków: Prolog, 2010. 165 s. ISBN 9788360229248. info
  • Posingerová, K.; Seretny, A.: Czy Czechów jest trzech, Kraków 2002
Výukové metody
Teoretický výklad spojený s řadou praktických jazykových cvičení, diskuse v hodině, četba, konverzace, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Aktivní účast ve výuce, závěrečný písemný test (pro získání zápočtu je nutno získat min. 60 % bodů).
Vyučovací jazyk
Polština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět mohou zapsat posluchači všech oborů MU.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.