PHDZ1 Teoreticko-metodologický seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
3x2 hodiny. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:35 zruseno D22, Pá 11:40–13:15 zruseno D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 78 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Teoreticko-metodologický seminář;
Cílem semináře je seznámit doktorandy různých oborů se základy teorie vědy;
absolventi kurzu se naučí pracovat s hlavními metodologickými principy, které je nezbytné respektovat při psaní vědeckých (tj. též disertačních) prací;
seznámí se se způsoby argumentace a vedení důkazu;
budou se orientovat v soudobých teoriích vědy a v metodologii vědecké práce;
naučí se používat různé modely vysvětlení;
Osnova
 • 1. Uvedení do tématu; věda a vědeckost, aspekty vědy; věda jako systém pravdivých vět (Horyna)
 • 2. Základní pojmy; apriori – aposteriori, deskriptivní-normativní, explikace, ad. (Horyna)
 • 3. Jak vysvětlit problém; Vysvětlení, popis a predikce; Typy vysvětlení ; Modely vysvětlení;Pragmatické aspekty vysvětlení. (Jastrzembská)
 • 4. Metodologie výzkumu: seznámení s obecnými postupy výzkumu. Jaká je role autora odborného textu, jaká je role čtenáře? Jak přejít od tématu k otázkám, jak od otázek k problémům? Jak přejít od problémů k tvrzením, jak od tvrzení k důvodům? (Picha)
 • 5. Základy argumentace: vybrané elementy teorie argumentace. Jaké jsou podmínky platného argumentu? Jak identifikovat argumentační strukturu, jak nalézt argumentační schéma? Jak vznikají argumentační chyby a jak je poznat? (Picha)
 • 6. Jak psát: Některé specifické dovednosti spojené s psaním odborného textu. Jak vytvořit plán textu? Co by měl obsahovat úvod a závěr? Jakou roli hrají konektory, jakou roli hrají odstavce? Na co se soustředit při revizi textu? Jak má vypadat abstrakt odborného textu? (Picha)
 • 7. Vysvětlení a rozumění: úloha hermeneutiky ve společenských vědách (Hroch)
 • 8. Závěrečný test (Horyna)
Literatura
 • Jadwiga Šanderová, Jak číst a psát text ve společenských vědách, Praha 2005
 • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát / Břetislav Horyna, Josef Krob (eds).
 • PICHA, Marek. Chybějící qualia: strukturní analýza. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 105 s. Katedra filozofie FF MU, svazek 1. ISBN 80-210-3890-X. info
 • WINCH, Peter. Idea sociální vědy a její vztah k filosofii. Translated by Tomáš Suchomel. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 134 s. ISBN 8073250357. info
 • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
 • HORYNA, Břetislav a Pavel KOUBA. Jean Grondin, Úvod do hermeneutiky. překlad Břetislav Horyna. Praha: OIKOYMENH, 1997. 247 s. ISBN 80-86005-43-7. info
 • Filosofie vědy. Praha: Svoboda, 1968. info
Metody hodnocení
domácí příprava, zápočet;
Informace učitele
Na poradě katedry filosofie padlo rozhodnutí, keré se týká výuky PHDZ1. Oznamuji vám proto, že v tomto akademickém roce nebude probíhat kontaktní výuka, ale celková studijní zátěž se přenáší na vás. K dispozici máte základní studijní materiály vyvěšené v ISu (učebnici Cesty k vědě), která je pro vás povinná. V ní se soustře´dte na kapitoly autorů J. Štěpána, M. Dočekala, B. Horyny, Z. Jastrzembské a M. Pichy. Poskytnou-li vyučující další písemné materiály pro IS nebo ELF, budu vás o tom informovat. Dále máte možnost kdykoli požádat kteréhokoli z vyučujících (tj. Z. Jastrzembská, M. Picha a B. Horyna) o osobní konzultaci k relevantní problematice. Osobně se společně všichni uvidíme teprve na přelomu května/června v JS 2010, kdy budeme psát závěrečný test. Test má 16 otázek s třemi variantami odpovědi, je povolena 25 % chyba. Přesný termín vám včas oznámím. Znovu opakuji, že do té doby se žádná výuka nekoná, tudíž mi nemusíte psát několik mailů denně, že už se nemůžete dočkat. Mějte se pěkně, srdečně Břetislav Horyna
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.