PHDZ1 Teoreticko-metodologický seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2008
Rozsah
3x2 hodiny. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Rozvrh
Pá 10:00–11:35 zruseno D22, Pá 11:40–13:15 zruseno D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 86 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Teoreticko-metodologický seminář;
Cílem semináře je seznámit doktorandy různých oborů se základy teorie vědy;
absolventi kurzu se naučí pracovat s hlavními metodologickými principy, které je nezbytné respektovat při psaní vědeckých (tj. též disertačních) prací;
seznámí se se způsoby argumentace a vedení důkazu;
budou se orientovat v soudobých teoriích vědy a v metodologii vědecké práce;
naučí se používat různé modely vysvětlení;
Osnova
 • 1. Uvedení do tématu; věda a vědeckost, aspekty vědy; věda jako systém pravdivých vět (Horyna)
 • 2. Základní pojmy; apriori – aposteriori, deskriptivní-normativní, explikace, ad. (Horyna)
 • 3. Jak vysvětlit problém; Vysvětlení, popis a predikce; Typy vysvětlení ; Modely vysvětlení;Pragmatické aspekty vysvětlení. (Jastrzembská)
 • 4. Metodologie výzkumu: seznámení s obecnými postupy výzkumu. Jaká je role autora odborného textu, jaká je role čtenáře? Jak přejít od tématu k otázkám, jak od otázek k problémům? Jak přejít od problémů k tvrzením, jak od tvrzení k důvodům? (Picha)
 • 5. Základy argumentace: vybrané elementy teorie argumentace. Jaké jsou podmínky platného argumentu? Jak identifikovat argumentační strukturu, jak nalézt argumentační schéma? Jak vznikají argumentační chyby a jak je poznat? (Picha)
 • 6. Jak psát: Některé specifické dovednosti spojené s psaním odborného textu. Jak vytvořit plán textu? Co by měl obsahovat úvod a závěr? Jakou roli hrají konektory, jakou roli hrají odstavce? Na co se soustředit při revizi textu? Jak má vypadat abstrakt odborného textu? (Picha)
 • 7. Vysvětlení a rozumění: úloha hermeneutiky ve společenských vědách (Hroch)
 • 8. Závěrečný test (Horyna)
Literatura
 • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát / Břetislav Horyna, Josef Krob (eds).
 • Jadwiga Šanderová, Jak číst a psát text ve společenských vědách, Praha 2005
 • PICHA, Marek. Chybějící qualia: strukturní analýza. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 105 s. Katedra filozofie FF MU, svazek 1. ISBN 80-210-3890-X. info
 • WINCH, Peter. Idea sociální vědy a její vztah k filosofii. Translated by Tomáš Suchomel. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 134 s. ISBN 8073250357. info
 • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
 • HORYNA, Břetislav a Pavel KOUBA. Jean Grondin, Úvod do hermeneutiky. překlad Břetislav Horyna. Praha: OIKOYMENH, 1997. 247 s. ISBN 80-86005-43-7. info
 • Filosofie vědy. Praha: Svoboda, 1968. info
Metody hodnocení
přednáška (povinná); seminář (povinný); zápočet;
Informace učitele
V PS proběhnou semináře 1-4. V JS proběhnou semináře 5-8 včetně závěrečného písemného testu. Výuka bude probíhat ve zkouškovém období, přesné termíny budou studentům sděleny e-mailem. K zápočtu za Teoreticko-metodologický seminář I bude vyžadována aktivní účast na seminářích. Zápočet může udělit mgr. Picha, mgr. Jastrzembská, prof. Horyna.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.