PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
3x2 hodiny. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 5. 10. 14:00–15:40 N51, Pá 2. 11. 14:00–15:40 N51, Pá 30. 11. 14:00–15:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 94 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s obecnými postupy při tvorbě a hodnocení odborného textu. Důraz je kladen zejména na metodologické požadavky vycházející z představy ideálně racionálního diskurzu, především tedy na argumentační přiměřenost, relevanci a dostatečnost, jasnost, vyvratitelnost. Na konci tohoto kurzu bude student schopen lépe posoudit text. Přesněji, bude vybaven základní hodnotící kostrou, díky níž dokáže rozpoznat a pojmenovat obecně metodologické, argumentační i některé stylistické nedostatky odborného textu nezávisle na jeho tématu. Zvýšení citlivosti vůči jevům, jež jsou z hlediska racionality nežádoucí, pak má přímý vliv na vytváření a hodnocení vlastních textů, typicky dizertační práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout základní rysy vědecké metody;
- určit a popsat argumenty, parafrázovat je;
- popsat faktory, jež se podílejí na hodnocení argumentace;
- napsat filozofickou esej splňující formální i obsahová kritéria;
Osnova
 • Obecná metodologie vědy
 • jak rozpoznat lžitext
 • problémy interdisciplinarity
 • vybrané typy strategií strukturování textu
 • hlavní momenty tvorby vědecké teorie
 • funkce teorie
 • základní formální požadavky
 • Základy teorie argumentace
 • jak vypadá normativní model argumentace
 • jaká jsou kritéria dobrého argumentu
 • pragmatické aspekty diskuse
 • vybrané rétorické jevy
 • Příprava a psaní odborného textu
 • jak vybrat téma
 • jak téma zúžit
 • jaké otázky si pokládat
 • jaké pochybnosti vznášet
 • k čemu je úvod a závěr
Literatura
  doporučená literatura
 • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát / Břetislav Horyna, Josef Krob (eds).
  neurčeno
 • Jadwiga Šanderová, Jak číst a psát text ve společenských vědách, Praha 2005
Výukové metody
Kurz je složen ze tří přednášek, jež proběhnou podle aktuálního rozvrhu.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je úspěšné absolvování závěrečného testu, který bude zkoumat znalosti probírané v přednáškách a v učebních textech. Smyslem testu bude ověřit základní znalosti získané ze studijních materiálů, dále pak testovat schopnost studentů použít přednesené postupy tvorby a hodnocení odborného textu na modelových příkladech.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2276
Všechny potřebné studijní materiály naleznete v Elfu - https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2276.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.