PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
4x2 hodiny. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 20. 9. 12:00–13:40 C33, Pá 18. 10. 12:00–13:40 C33, Pá 15. 11. 12:00–13:40 C33, Pá 13. 12. 12:00–13:40 C33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 152 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s obecnými filozofickými přístupy, jež lze využít při tvorbě a hodnocení odborného textu. Důraz je kladen zejména na metodologické požadavky vycházející z představy ideálně racionálního diskurzu, především tedy na argumentační přiměřenost, relevanci a dostatečnost, jasnost, vyvratitelnost.
Výstupy z učení
Student se seznámí s typickými postupy filozofického uvažování a jeho limity. Na konci tohoto kurzu bude student vybaven základní hodnotící kostrou, díky níž dokáže rozpoznat a pojmenovat obecně metodologické, argumentační i některé stylistické kvality odborného textu nezávisle na jeho tématu. Zvýšení citlivosti vůči jevům, jež jsou z hlediska racionality nežádoucí, pak má přímý vliv na tvorbu vlastních textů, typicky dizertační práce.
Osnova
  • 1) filozofie, věda, klamy a omyly
    2) myšlenkové experimenty
    3) argumentační analýza
    4) zpřesňování
Literatura
  • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát / Břetislav Horyna, Josef Krob (eds).
  • Jadwiga Šanderová, Jak číst a psát text ve společenských vědách, Praha 2005
  • PICHA, Marek. Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 41 s. ISBN 978-80-210-6730-1. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je úspěšné absolvování závěrečného elektronického testu, který bude zkoumat znalosti probírané v přednáškách. Smyslem testu bude ověřit základní znalosti získané z přednášek, dále pak testovat schopnost studentů použít přednesené postupy tvorby a hodnocení odborného textu na modelových příkladech.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.