PHDZ1 Teoreticko-metodologický seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
3x2 hodiny. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Rozvrh
Pá 14. 10. 12:30–14:05 zruseno D22, Pá 18. 11. 12:30–14:05 zruseno D22, Pá 2. 12. 12:30–14:05 zruseno D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 78 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s obecnými postupy při tvorbě a hodnocení odborného textu. Na konci tohoto kurzu bude student schopen kriticky posoudit odborný text, rozpoznat a vyhnout se základním nedostatkům při tvorbě takového textu.
Osnova
 • jak rozpoznat lžitext
 • problémy interdisciplinarity
 • vybrané typy strategií strukturování textu
 • hlavní momenty tvorby vědecké teorie
 • funkce teorie
 • základní formální požadavky
 • jak vybrat téma
 • jak téma zúžit
 • jaké otázky si pokládat
 • jaké pochybnosti vznášet
 • k čemu je úvod a závěr
 • jak kritizovat argument
 • jaká jsou kritéria dobrého argumentu
 • jak vypadá normativní model argumentace
 • co jsou to argumentační chyby
Literatura
  doporučená literatura
 • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát / Břetislav Horyna, Josef Krob (eds).
  neurčeno
 • Jadwiga Šanderová, Jak číst a psát text ve společenských vědách, Praha 2005
Výukové metody
Kurz je složen ze tří přednášek, jež v podzimním semestru 2011 proběhnou v následujících termínech vždy v učebně D22:

Pá 14. 10. 12:30--14:05
Pá 18. 11. 12:30--14:05
Pá 02. 12. 12:30--14:05
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je úspěšné absolvování závěrečného testu, který bude zkoumat znalosti probírané v přednáškách. Smyslem testu bude ověřit schopnost studentů použít přednesené postupy tvorby a hodnocení odborného textu na modelovém příkladu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.