MED31 Jazykový proseminář italský I

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 9:10–10:45 C42
Předpoklady
MED30 Přípravný seminář IJ II
MED29 a MED30 (Přípravný jazykový seminář italský I a II)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru italština.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: prohloubení znalostí italské gramatiky s důrazem na používání minulých časů; být schopen jednoduchého písemného a ústního projevu na dané téma
Osnova
  • 1. Kondicionál a jeho použití. 2. „Gerundio passato“. 3. Pracovní korespondence. 4. Vztažná zájmena. 5. Infinitiv minulý. 6. Imperfektum a jeho použití. 7. Číslovky řadové a zlomky. 8. Předminulý čas „Trapassato prossimo“ a jeho použití. 9. Sport. Sportovní zpravodajství. 10. Konjunktiv a jeho použití. 11. Životní prostředí. 12. „Passato remoto“ a „Trapassato remoto“ a jejich použití. 13. Indikativní souslednost časová a nepřímá řeč.
Literatura
    povinná literatura
  • MARIN, Telis a Sandro MAGNELLI. Nuovo progetto italiano. 4a ed. Roma: Edilingua, 2009. 198 s. ISBN 9789606632242. info
    doporučená literatura
  • HAMPLOVÁ, Sylva. Mluvnice italštiny. 1. vyd. Voznice : Leda, 2004. 445 s. ISBN 80-7335-041-6.
  • BAŠOVÁ, MARKÉTA. Dodatek k učebnici Nuovo Progetto Italiano 1. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2010.
Výukové metody
Seminář a cvičení. Předpokládá se účast studenta na výuce (platí povinnost 75% docházky).
Metody hodnocení
Zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.