MED31 Jazykový seminář italský III

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Giorgio Cadorini, Dottore in Lettere, Ph.D. (přednášející)
Garance
Giorgio Cadorini, Dottore in Lettere, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 L21, kromě Út 1. 10. ; a Čt 31. 10. 8:00–9:40 B2.32
Předpoklady
MED30 Jazykový seminář IJ II
MED29 a MED30 (Přípravný jazykový seminář italský I a II)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru italština.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je prohloubit znalosti italského jazyka a dále rozvíjet slovní zásobu a komunikační schopnosti (úroveň A2/B1 SERR).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět probrané slovní zásobě;
- využít probranou slovní zásobu v mluveném i psaném projevu;
- vysvětlit a aplikovat probrané gramatické jevy,
- porozumět náročnějším textům a překládat je do češtiny i zpětně.
Osnova
 • 1. Přivlastňovací zájmena.
 • 2. Objednání jídla v restauraci.
 • 3. Italská kuchyně: vaření a jídelní chody.
 • 4. Indikativ imperfekta a trapassato prossimo a jejich užití.
 • 5. Popisování a vyprávění v minulosti.
 • 6. Vyjádření souhlasu a nesouhlasu.
 • 7. Italský film.
 • 8. Zájmena se čtvrtým pádem.
 • 9. Nakupování.
 • 10. Nabídnutí a odmítnutí pomoci; vyjádření smutku a radosti.
 • 11. Zájmenná částice ne.
 • 12. Nabídnutí pomoci. Přijetí a odmítnutí.
 • 13. Italské typy obchodů; typické produkty
Literatura
  povinná literatura
 • BALLARIN, Elena, Marisa PEDRANA a Barbara D'ANNUNZIO. Bellissimo! : corso di lingua italiana. Edizione compatta. Recanati: ELI, 2016. 288 stran. ISBN 9788853618917. info
  doporučená literatura
 • MARIN, T. - MAGNELLI, S. Progetto italiano nuovo 2: Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Quaderno degli esercizi. 4a ed. Roma: Edilingua, 2010. 159 p. ISBN 978-960-6632-72-3.
 • HAMPLOVÁ, Sylva. Mluvnice italštiny. 1. vyd. Voznice : Leda, 2004. 445 s. ISBN 80-7335-041-6.
 • BAŠOVÁ, MARKÉTA. Dodatek k učebnici Nuovo Progetto Italiano 1. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2010.
  neurčeno
 • ZINGARELLI, Nicola. Lo Zingarelli, 2003 : vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli, 2002. 2176 s. ISBN 8808052192. info
Výukové metody
Seminář a cvičení.
Gramatická, lexikální a frazeologická cvičení jsou rozšířena o cvičení poslechová a mluvní.
Metody hodnocení
Odevzdání 3 esejů v italštině na dané téma a 3 překladů během semestru.
Předpokládá se účast studenta na výuce.
Zápočet - písemný test.
Navazující předměty
Informace učitele
Sito del corso: le informazioni dettagliate sul corso si trovano a questa pagina che aggiorno costantemente.
Comunicare con me
Per comunicare potete usare tutti i contatti che trovate nel mio sito personale per l'università. Se avete un dubbio, fate bene a usare i contatti. Ritengo normale un dubbio per uno studente, mentre ritengo incapace uno studente che sbaglia il lavoro che deve fare perché non mi ha chiesto una spiegazione. Chiedete tranquillamente anche cose che non riguardano il corso.
Se non rispondo a una comunicazione entro 48 ore (spero che non succederà), è naturale ripetere la comunicazione.
Tutte le volte che potete, scrivete in italiano. È un esercizio utile per voi, non lo farete per me: capisco bene il ceco e la mia lingua identitaria è il friulano. Se non avete il tempo di cercare le parole o non siete sicuri di spiegare bene, scrivete pure in ceco. La cosa più importante è comunicare. Non correggerò i vostri testi e non li userò per valutare il vostro lavoro. La mia pigrizia non è l'unico motivo: non dovete avere paura di scrivere in italiano, meglio scrivere in italiano con qualche errore che perdere un'occasione di esercizio. Scrivere, anche senza la correzione, è comunque un esercizio. G.C.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/MED31