MED31 Jazykový seminář italský III

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 A24
Předpoklady
MED30 Jazykový seminář IJ II
MED29 a MED30 (Přípravný jazykový seminář italský I a II)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru italština.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: využití znalostí základní italské gramatiky s důrazem na mluvní a písemné kompetence a porozumění; rozšíření slovní zásoby (cvičení lexikální a frazeologická). Pozornost je rovněž věnována italským reáliím.
Na konci kurzu by měl být student schopen jednoduchého písemného a ústního projevu na dané téma a porozumět jednoduchému textu.
Vstupní jazyková úroveň je A1 (dle SERR). Výstupní po absolvování obou semestrů je A2.
Osnova
 • 1. Přivlastňovací zájmena.
 • 2. Objednání jídla v restauraci.
 • 3. Italská kuchyně: vaření a jídelní chody.
 • 4. Indikativ imperfekta a trapassato prossimo a jejich užití.
 • 5. Popisování a vyprávění v minulosti.
 • 6. Vyjádření souhlasu a nesouhlasu.
 • 7. Italský film.
 • 8. Zájmena se čtvrtým pádem.
 • 9. Nakupování.
 • 10. Nabídnutí a odmítnutí pomoci; vyjádření smutku a radosti.
 • 11. Zájmenná částice ne.
 • 12. Nabídnutí pomoci. Přijetí a odmítnutí.
 • 13. Italské typy obchodů; typické produkty
Literatura
  povinná literatura
 • MARIN, Telis a Sandro MAGNELLI. Nuovo progetto italiano. 4a ed. Roma: Edilingua, 2009. 198 s. ISBN 9789606632242. info
  doporučená literatura
 • MARIN, T a S MAGNELLI. Progetto italiano nuovo 1: Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Quaderno degli esercizi. 4a ed. Roma: Edilingua, 2010. ISBN 978-960-6632-25-9. info
 • HAMPLOVÁ, Sylva. Mluvnice italštiny. 1. vyd. Voznice : Leda, 2004. 445 s. ISBN 80-7335-041-6.
 • BAŠOVÁ, MARKÉTA. Dodatek k učebnici Nuovo Progetto Italiano 1. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2010.
Výukové metody
Seminář a cvičení.
Gramatická, lexikální a frazeologická cvičení jsou rozšířena o cvičení poslechová a mluvní.
Součástí kurzu je e-learningová výuka v Elfu.
Metody hodnocení
Odevzdání 3 esejů v italštině na dané téma a tří překladů během semestru.
Předpokládá se účast studenta na výuce (platí povinnost 70% docházky): z 12 lekcí alespoň 9 účastí.
Zápočet - písemný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.