KSCA025 Klasická čínština I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 B2.41
Předpoklady
( KSCA006 Čínština I || KSCX01 Čínština pro nesinology I || RLB130 Moderní čínština I || RLKB130 Moderní čínština I ) && ! RLB104 Klasická čínština I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
ovládat probranou gramatiku
ovládat probranou slovní zásobu
aplikovat získané znalosti při četbě jednodušších úseků starověkých čínských textů, je schopen je přeložit
Osnova
  • Osnova kurzu se řídí učebnicí: VÁVRA, Dušan. Čítanka klasické čínštiny. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 221 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5457-8. Lekce 1-11 a Čítanka I.
Literatura
    povinná literatura
  • VÁVRA, Dušan. Čítanka klasické čínštiny. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 221 s. ISBN 978-80-210-5457-8. info
    doporučená literatura
  • Nikitina, T. N. Gramatika staročínských textů. Praha: Karolinum, 2005.
  • Gabelentz, Georg von der: Chinesische Grammatik. Berlin 1953 (reprint 1. vyd. z r. 1883). Deutscher Verlag der Wissenschaften.
Výukové metody
přednášky, cvičení
Metody hodnocení
1) docházka - povolena 1 absence za semestr
2) písemný test skládající se z ca 10 otázek a úkolů; požadovaná úspěšnost 70 %
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět mohou zapsat pouze studenti se základní znalostí (1 semestr) moderní čínštiny.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/KSCA025