Bi6140 Embryologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Josef Večeřa, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 14. 12. Út 11:00–12:50 A11/305
Předpoklady
Bi2080 Histologie a organologie && Bi3030 Fyziologie živočichů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumet a vysvetlit mechanismy vyvoje; identifikovat struktury vznikajici behem embryogeneze; interpretovat a vysvetlit soucasne poznatky a problemy regenerativni a reprodukcni mediciny; formulovat a diskutovat hypotezy na tema ontogeneze a evoluce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumet a vysvetlit mechanismy vyvoje; identifikovat struktury vznikajici behem embryogeneze; interpretovat a vysvetlit soucasne poznatky a problemy regenerativni a reprodukcni mediciny; formulovat a diskutovat hypotezy na tema ontogeneze a evoluce.
Osnova
  • Embryologie, př. 2 h. Regenerační schopnosti organizmů. Rozmnožování. Rozmnožování buněk, základ růstu a vývoje organizmu. Nepohlavní rozmnožování - jednobuněčných, mnohobuněčných. Pohlavní rozmnožování - vznik a vývoj pohlavních rozdílů, gametogeneze, osemenění a oploození. Střídání způsobů rozmnožování ve vývojových cyklech. Vývoj jedince Embryonální a fetální vývoj (blastogeneze, organogeneze nejdůležitějších orgánových systémů), postembryonální vývoj (nepřímý, přímý). Růst organizmů (faktory a průběh růstu, rovnoměrný a nerovnoměrný růst, nádorový růst). Stárnutí a smrt. Vztah ontogenetického a fylogenetického vývoje.
Literatura
  • Viz informace učitele. See the info of the lecturer
  • http://www.sci.muni.cz/ptacek/REPRODUKCE2.htm
  • Developmental Biology, Scott F. Gilbert; 2006; SA inc. publishers
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Účast na přednáškách není povinná, ale doporučená pro dobré pochopení probíraných témat. Závěrečné hodnocení (na konci semestru) bude provedeno písemnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z testu obsahujícího 20 otázek s více odpověďmi (vždy je jedna odpověď správná). Zkouška je úspěšně ukončena po správném zodpovězení min. 60 % otázek.
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/ptacek/REPRODUKCE2.htm
Embryologie, doporučená literatura: Alberts B. a kol., 1998: Základy buněčné biologie, úvod do molekulární biologie buňky. Espero publishing Ústí n. Labem, 630 s. a přílohy. Sládeček F.,: Rozmnožování a vývoj živočichů. - Academia, Praha 1986, 478 s. Browder L. W., Erickson C. A., Jeffery W. R.: Developmental biology. -Sounder College Publishing, 1991, 754 s. + Append. Internet: http://www.ucalgary.ca/UofC/eduweb/virtualembryo/ http://www.sci.muni.cz/ptacek/REPRODUKCE2.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.