Bi8572 Diplomová práce z Mikrobiologie a molekulární biotechnologie II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Iva Buriánková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. (cvičící)
doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (cvičící)
Mgr. Romana Moutelíková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. (cvičící)
Ing. Hana Obručová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Oravcová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (cvičící)
Mgr. Silvie Šikutová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Pavel Švec, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi6082 Bc. SSZ ze Speciální biologie && Bi7572 Diplomová práce MMB I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je naučit studenty základům vědecké práce: být schopen orientovat se v odborné literatuře, identifikovat problém a na tomto základě zformulovat vědeckou hypotézu a tu pak testovat vhodně zvolenými experimenty v laboratoři. Získané výsledky pak spolu s literární rešerší student pod vedením školitele z Oddělení mikrobiologie, ev. dalších spolupracujících pracovišť.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: ;
- orientovat se v základních dovedenostech a znalostech v oblasti mikrobiologie ;
- sepsat souvislý text na základě předchozího nastudování příslušné literatury ;
- pracovat v laboratoři
Osnova
 • 1. Studium literatury 2. Identifikace problému 3. Formulace hypotézy 4. Testování hypotézy vhodně zvolenými experimenty v laboratoři 5. Zpracování výsledků experimentů 6. Sepsání Diplomové práce
Literatura
  doporučená literatura
 • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Petr Kunst. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 392 s. ISBN 8024707829. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
  neurčeno
 • Selection of items corresponding with the topic of master s thesis
 • Výběr literatury dle tématu Diplomové práce.
Výukové metody
teoreticka příprava, experimentální práce v laboratoři, zpracování výsledků, napsání diplomové/vědecké práce
Metody hodnocení
Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, experimentální práce v laboratoři, zpracování a obhajoba Diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2018/Bi8572

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2018 19:34, 8. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému