C6890 Environ. aspekty průmyslových činností

Přírodovědecká fakulta
jaro 2000
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (přednášející)
Maršálek
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • Antropogenní činnosti v prostředí, definice pojmů, rizika. Hlavní druhy technologií ovlivňují životní prostředí. Hlavní technologie sloužící pro zajištění čistoty ovzduší, čištění spalin, odsiřování, denitrifikace, odlučování tuhých částic, úprava paliv, současný stav a perspektivy. Úprava a čištění vod, mechanický, chemický, biologický způsob, technologické linky velkých a malých čistíren odpadních vod, kalové hospodářství. Sanace kontaminovaných půd. Odpady,dělení, legislativa, hodnocení, způsoby likvidace, třídění, spalování, skládkování, solidifikace, další způsoby, bezodpadové technologie.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.