C6890 Environ. aspekty průmyslových činností

Přírodovědecká fakulta
jaro 2001
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (přednášející)
Maršálek
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Antropogenní činnosti v prostředí - definice pojmů, rizika. Hlavní druhy technologií ovlivňují životní prostředí. Hlavní technologie sloužící pro zajištění čistoty ovzduší - čištění spalin - odsiřování, denitrifikace, odlučování tuhých částic, úprava paliv, současný stav a perspektivy. Úprava a čištění vod - mechanický, chemický, biologický způsob, technologické linky velkých a malých čistíren odpadních vod, kalové hospodářství. Sanace kontaminovaných půd. Odpady - dělení, legislativa, hodnocení, způsoby likvidace - třídění, spalování, skládkování, solidifikace, další způsoby, bezodpadové technologie.
Osnova
  • Antropogenní činnosti v prostředí - definice pojmů, rizika. Hlavní druhy technologií ovlivňují životní prostředí. Energetika - hlavní technologie, současný stav, alternativní zdroje. Chemický průmysl. Petrochemický průmysl. Železná a neželezná metalurgie, výroba koksu. Dřevozpracující průmysl, výroba buničiny a papíru. Potravinářský průmysl. Doprava. Zemědělství. Hlavní technologie sloužící pro zajištění čistoty ovzduší - čištění spalin - odsiřování, denitrifikace, odlučování tuhých částic, úprava paliv, současný stav a perspektivy. Úprava a čištění vod - mechanický, chemický, biologický způsob, technologické linky velkých a malých čistíren odpadních vod, kalové hospodářství. Sanace kontaminovaných půd. Odpady - dělení, legislativa, hodnocení, způsoby likvidace - třídění, spalování, skládkování, solidifikace, další způsoby, bezodpadové technologie.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.