Bi6871 Zdravotní rizika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2005
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Rozvrh
Út 15:00–16:50 BFU
Předpoklady
Navazuje na přednášky Fyziologie buněčných systémů a Genotoxicita a karcinogeneze
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška podává přehled o nejdůležitějších škodlivých faktorech vnějšího prostředí a jejich dopadech na zdraví člověka. Objasňuje podstatu a příčiny vzniku nejzávažnějších (tzv. civilizačních) chorob jako jsou kardiovaskulární a nádorová onemocnění, příčiny alergií a zánětu, důsledky stresu apod. a způsoby jak těmto chorobám předcházet. Na organismus je nahlíženo jako na hierarchický systém a jsou objasňovány zásadní procesy nutné pro udržení jeho normálních funkcí.
Osnova
  • 1. Škodlivé faktory vnějšího prostředí Životní styl Dieta 2. Homeostáza, zdraví a nemoc Příčiny a důsledky stresu Nemoc z ozáření 3. Předcházení nemocem a poškození funkcí organismu vs. terapeutické možnosti 4. Příčiny vzniku a rozvoje nádorových onemocnění. Experimentální, epidemiologické a klinické studie Populační screening 5. Diagnostické markery Prevence, diagnostika, terapie 6. Prediktivní onkologie Detekce specifických parametrů Srovnání metod a interpretace naměřených parametrů Zpracování dat a jejich interpretace
Literatura
  • STRATIL, Pavel. ABC zdravé výživy. 1. vyd. Brno: Pavel Stratil, 1993. S: iii-ix,. ISBN 80-900029-8-6. info
  • Jak vzdorovat rakovině. Edited by Olga Dostálová. [1. vyd.]. Praha: Grada-Avicenum, 1993. 205 s. ISBN 80-7169-040-6. info
  • J. Neuwirt, E. Nečas: Kmenové buňky a krevní choroby, Avicenum Praha 1981
  • STREJČEK, Jiří a Jindřich LOKAJ. Imunologie v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1985. 293 s. info
  • V. Wagner, M. Wagnerová: Ekoimunologie, Avicenum, Praha 1988
  • T. L. Walden Jr., N. K. Farzaneh: Biochemistry of ionizing radiation, Raven Press, New York, 1990
  • Free radicals, aging, and degenerative diseases (Eds. J. E. Johnson, Jr., R. Walford, D. Harman, J. Miquel), Alan. R. Liss, Inc., New York 1986
  • + speciální rewiev a separáty
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.