C6120 Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty - laboratorní cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/0/3. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
Rozvrh
Čt 7:00–9:50 Cpd,01004
Předpoklady
Znalosti z analytické chemie na úrovni základních přednášek a dovednost ze základních laboratorních cvičení z analytické chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Analýza vod, půd a biologických materiálů. Praktické rozklady a stanovení různých analytů.
Osnova
  • 1. Analýza vod. Stanovení pH, CHSKMn, ZNK, KNK, rozpustěných látek. 2. Stanovení chloridů, síranů a fosforečnanů. 3. Stanovení dusitanů, fluoridů, vápníku a hořčíku. 4. Stanovení arsenu HGAAS a rtuti CVAAS. 5. Analýza půd. Tavení vzorků, stanovení křemíku. 6. Výluhy půd, stanovení fosforu. 7. Analýza biologického materiálu. Nízkoteplotní suchý rozklad, radiofrekvenční plazma - stanovení vápníku v obilkách. 8. Vysokoteplotní suchý rozklad v muflové peci - stanovení chromu v mouce. 9. Mokrý rozklad v otevřeném systému - stanovení zinku ve vlasech. 10. Mokrý rozklad v autoklávu - stanovení vápníku v mléce.
Literatura
  • HORÁKOVÁ, Marta, Peter LISCHKE a Alexander GRÜNWALD. Chemické a fyzikální metody analýzy vod. 2. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 389 s. info
Metody hodnocení
laboratorní cvičení, klasifikovaný zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.