C6120 Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty - laboratorní cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/0/3. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. (cvičící)
Mgr. Jan Kuta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C6120/02: St 13:00–15:50 A10-207
C6120/03: Čt 13:00–15:50 A10-207
Předpoklady
Znalosti z analytické chemie na úrovni základních přednášek a dovednost ze základních laboratorních cvičení z analytické chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět anorganické analýze vzorků životního prostředí - propojit teoretické znalosti a získané praktické zkušenosti při analýze vod, půd a biologických materiálů - experimentovat a vyvíjet postupy - kombinovat různé praktické postupy - zhodnotit praktické možnosti rozkladů vzorků pro stanovení anorganických polutantů v životním prostředí
Osnova
 • 1. Analýza vod. Stanovení CHSKMn, rozpuštěných látek.
 • 2. Stanovení pH, ZNK, KNK.
 • 3. Stanovení chloridů a síranů.
 • 4. Stanovení dusitanů a fluoridů.
 • 5. Stanovení arsenu HGAAS.
 • 6. Stanovení rtuti CVAAS.
 • 7. Analýza půd. Tavení vzorků, stanovení křemíku.
 • 8. Výluhy půd, stanovení fosforu.
 • 9. Analýza biologického materiálu. Nízkoteplotní suchý rozklad, radiofrekvenční plazma - stanovení vápníku v obilkách.
 • 10. Vysokoteplotní suchý rozklad v muflové peci - stanovení chromu v mouce.
 • 11. Mokrý rozklad v otevřeném systému - stanovení zinku ve vlasech.
 • 12. Mokrý rozklad v autoklávu - stanovení vápníku v mléce.
Literatura
 • HORÁKOVÁ, Marta, Peter LISCHKE a Alexander GRÜNWALD. Chemické a fyzikální metody analýzy vod. 2. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 389 s. info
Výukové metody
Výuka je realizována formou laboratorních cvičení. Důraz je kladen na učení se novým dovednostem při praktické analýze vod, půd a biologických materiálů.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení (na konci semestru) je provedeno formou klasifikovaného zápočtu. Hodnocení je na základě provedení úloh, výsledků, zpracování protokolů a písemného testu teoretických znalostí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.