C6120 Analytická chemie ŽP - laboratorní cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
0/7/0. 7 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Alena Ansorgová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. (cvičící)
Garance
RNDr. Alena Ansorgová, Ph.D.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1. Analýza vod. Stanovení pH, CHSKMn, ZNK, KNK, rozpustěných látek. 2. Stanovení chloridů, síranů a fosforečnanů. 3. Stanovení dusitanů, fluoridů, vápníku a hořčíku. 4. Stanovení železa, mědi a amoniakálního dusíku. 5. Analýza půd. Tavení vzorků, stanovení křemíku. 6. Výluhy půd, stanovení fosforu. 7. Analýza biologického materiálu. Nízkoteplotní suchý rozklad, radiofrekvenční plazma - stanovení vápníku v obilkách. 8. Vysokoteplotní suchý rozklad v muflové peci - stanovení chromu v mouce. 9. Mokrý rozklad v otevřeném systému - stanovení zinku ve vlasech. 10. Mokrý rozklad v autoklávu - stanovení vápníku v mléce. 11. Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků PAHs ve vzorku ovzduší. 12. Stanovení polychlorovaných bifenylů PCBs v půdě. 13. Stanovení fenolů a chlorfenolů v povrchové vodě. 14. Čištění extraktu gelovou permeační chromatografií. 15. Stanovení těkavých organických látek ve vodě metodou Head-Space. 16. Analýza chlorovaných benzenů metodou GC-MS/MS.
Metody hodnocení
laboratorní cvičení, klasifikovaný zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.