JAM04 Angličtina pro matematiky IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Hana Němcová (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Magdalena Kunzová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAM04/01: Út 9:00–10:50 J2, E. Čoupková
JAM04/02: Út 11:00–12:50 J2, E. Čoupková
Předpoklady
Znalost angličtiny na úrovni B1-B2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 64 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:

porozumět složitějšímu odbornému textu/mluvenému projevu (odborné přednášce)
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o matematických tématech
prezentovat matematická témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout složitější matematický text
porovnávat
argumentovat na odborné téma (obhájit svůj názor, oponovat, podpořit názor kolegy)
prezentovat (svůj) výzkum s využitím pokročilých prezentačních technik a obhátjit svůj pohled v diskusi
komunikovat na běžná i odborná témata s využitím vhodných jazykových prostředků
Osnova
  • Syllabus předmětu: 1. Odborné texty z matematiky a dalších příbuzných oborů podle zájmu a významnosti (vyžadovaná slovní zásoba) 2. Obecné matematické texty (vyžadovaná slovní zásoba) 3. Učební materiály z volně dostupných kurzů a videoklipy matematických přednášek převážně z MIT 4. Akademická angličtina - nácvik prezentačních dovedností
Literatura
  • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
  • The recommended literature - see the information of the teacher
Výukové metody
Poslechová cvičení (videoklipy) s otázkami, nácvik porozumění čtenému populárně-vědeckému a odbornému textu, překlad do češtiny, vypracování osnovy textu, psaní oficiální korespondence, procvičení a rozšíření obecné gramatiky a jevů odborného stylu, analýza složených substantiv, odvozování slov, procvičení a rozšiřování obecné, obecně-vědní a odborné slovní zásoby, latinske pojmy, obecná a akademická konverzace.
Metody hodnocení
Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Odborná literatura: Presenting facts and figures, D. Kerridge, Longman, 1996 Effective presentation, J. Comfort, OUP 1995 Giving presentations, M. Ellis, N. O'Driscoll, Longman, 1997 Key Words in Science and Technology, Bill Mascull, Cobuild 1997 Rozšiřující materiály pro výuku anglického jazyka, Křepinská, Houšková, Bubeníková, Matfyzpress 2006 Writing Mathematical papers in English, J. Trzeiak, European Mathematical Society, 1995
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.