JAM04 Angličtina pro matematiky IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAM04/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Čoupková
JAM04/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Čoupková
Předpoklady
Znalost angličtiny na úrovni B1+ až B2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 67 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět autentickému odbornému textu na úrovni B2 ERR
porozumět mluvenému projevu na odborné téma na úrovni B2 ERR
komunikovat na odborné téma na úrovni B2 ERR
zběžně prohlédnout text a pochopit jeho celkový význam
vyhledat v textu specifické informace
formulovat hlavní myšlenku textu
rozlišit podstatné informace od nepodstatných
shrnovat podstatné informace
informovat o svém studiu na univerzitě a svém výzkumu
prezentovat odborná témata/výsledky svého výzkumu
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:

porozumět složitějšímu odbornému textu/mluvenému projevu (odborné přednášce)
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o matematických tématech
prezentovat matematická témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout složitější matematický text
porovnávat
argumentovat na odborné téma (obhájit svůj názor, oponovat, podpořit názor kolegy)
prezentovat (svůj) výzkum s využitím pokročilých prezentačních technik a obhátjit svůj pohled v diskusi
komunikovat na běžná i odborná témata s využitím vhodných jazykových prostředků
Osnova
  • Syllabus předmětu: 1. Odborné texty z matematiky a dalších příbuzných oborů podle zájmu a významnosti (vyžadovaná slovní zásoba) 2. Obecné matematické texty (vyžadovaná slovní zásoba) 3. Učební materiály z volně dostupných kurzů a videoklipy matematických přednášek převážně z MIT nebo TED 4. Psaní abstraktu na vědeckou konferenci 5. Příprava prezentace na vědeckou konferenci 6. Organizace vědecké konference
Literatura
  • The recommended literature - see the information of the teacher
  • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
Výukové metody
group project - scientific conference, presentations, chairing a conference
Metody hodnocení
aktivní účast v hodinách (80%), abstrakt, prezentace, podíl na organizaci konference
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Odborná literatura: Effective presentation, J. Comfort, OUP 1995 Giving presentations, M. Ellis, N. O'Driscoll, Longman, 1997 Key Words in Science and Technology, Bill Mascull, Cobuild 1997 Křetinská, Houšková, Bubeníková - Rozšiřující materiály pro výuku anglického jazyka, Matfyzpress 2006
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/JAM04