JAM04 Angličtina pro matematiky IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Michael Svoboda, B.A. (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Magdalena Kunzová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAM04/01: St 12:00–13:50 J1, M. Svoboda
JAM04/02: St 14:00–15:50 J1, M. Svoboda
JAM04/03: Út 16:00–17:50 J4, M. Svoboda
JAM04/04: Po 10:00–11:50 J1, M. Svoboda
Předpoklady
! JAP04 Angličtina pro přírodovědce 4 || ! NOW ( JAC04 Angličtina pro chemiky IV ) || ! JAC04 Angličtina pro chemiky IV || ! NOW ( JAF04 Angličtina pro fyziky IV ) || ! JAF04 Angličtina pro fyziky IV || ! NOW ( JAG04 Angličtina pro geology IV ) || ! JAG04 Angličtina pro geology IV || ! NOW ( JAB04 Angličtina pro biology IV ) || ! JAB04 Angličtina pro biology IV || ! NOW ( JAZ04 Angličtina pro geografy IV ) || ! JAZ04 Angličtina pro geografy IV
Znalost angličtiny na středoškolské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 63 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obecné cíle: 1. rozvinout mluvní dovednosti potřebné pro komunikaci v situacích typických pro oblast vědy 2. rozvinout čtecí dovednosti tak, aby se studenti vypořádali i se složitějšími autentickými odbornými texty 3. rozvinout poslechové dovednosti tak, aby umožnily studentům porozumět odbornému textu 4. rozvinout dovednost psát tak, aby studenti dovedli sestavit žánry (typy textů) typické pro oblast vědy 5. seznámit studenty se základní odbornou terminologií 6. zopakovat a prohloubit znalost gramatiky v nových kontextech Obecné úkoly: Studenti 1. se naučí, jak popsat proces, systém, jak vyjádřit příčinu a následek, jak interpretovat grafy, jak přednést akademickou prezentaci 2. si dále prohloubí dovednosti uvedené v sylabu akademické angličtiny pod bodem 1. 3. se naučí, jak si dělat poznámky ze slyšeného textu 4. se naučí, jak psát žádost o zaměstnání, formální a neformální dopis, laboratorní zprávu, abstrakt, odborný článek 5. prohloubí si znalost odborné terminologie 6. upevní si znalost gramatiky Hodnocení: 1 písemný zápočtový test za semestr
Osnova
  • Syllabus předmětu: 1. Odborné texty z matematiky a dalších příbuzných oborů podle zájmu a významnosti (vyžadovaná slovní zásoba) 2. Obecné matematické texty (vyžadovaná slovní zásoba) 3. Učební materiály z volně dostupných kurzů a videoklipy matematických přednášek převážně z MIT 4. Hlas Ameriky – audiozáznamy zpravodajských pořadů, zpomalené pro ESL studenty
Literatura
  • The recommended literature - see the information of the teacher
  • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
Metody hodnocení
Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Odborná literatura: http://home.teleport.com/~amobb/biology/ http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/5875/ http://www.biochemlinks.com/bclinks/bclinks.cfm http://www.nature.com http://www.sciencenews.org http://www.sciencedaily.org http://www.newscientist.com http://www.nationalgeographic.com Anthropology - W.A.Haviland, 1997, Harcourt Brace College Publishers Human Anatomy, Harold J. Benson, Kathleen P. Talaro, WCB 1993 Anatomy and Physiology, Harold J. Benson, Stanley E. Gunstream, Arthur Talaro, Kathleen P. Talaro, WCB 1992 Environment Today, Dr. T. Greenhalgh, D. Shaw, Longman, 1994 Presenting facts and figures, D. Kerridge, Longman, 1996 Effective presentation, J. Comfort, OUP 1995 Giving presentations, M. Ellis, N. O'Driscoll, Longman, 1997 Key Words in Science and Technology, Bill Mascull, Cobuild 1997
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.