EN

PřF:XS450 Komunik. trénink pro učitele - Informace o předmětu

XS450 Komunikační trénink pro učitele

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Přibyla (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Přibyla
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory
předmět má 57 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zlepšení schopnosti studentů interagovat a komunikovat (tedy naslouchat a mluvit) s lidmi. Výstupy tréningu jsou nutně závislé na individuálních dispozicích a úsilí, nicméně každý student by měl být po absolvování předmětu schopen: Vytvořit si a dobře a zajímavě pronést krátký mluvený útvar (cca 5 min., např. osobní představení) Strukturovat komplikovanou myšlenku tak, aby mohla být sdělena posluchači. Analyzovat konkrétní komunikační situaci (např. konflikt s žákem) a navrhnout cestu ke zlepšení
Osnova
  • Oblasti tréningu: Prezentační dovednosti: Neverbální projev - oční kontakt, pohyb mluvčího, ... Krátké mluvené formy (5 min): osobní představení, Pecha Kucha, ... "Vystihnout podstatu" Improvizovaná vystoupení na zadané téma Strukturování projevu - jak přenést k posluchači komplikovanější sdělení Komunikační dovednosti: Aktivní naslouchání Kladení otázek Specifické situace: osobní zpětná vazba, komunikace v konfliktních situacích (metodika - Nonviolent Communication, založená M. Rosenbergem) Práce s emocemi - labeling, vyjadřování emocí, ...
Literatura
  • M.B.Rosenberg: Nonviolent communication
Výukové metody
Aktivní tréning (individuálně či ve skupinkách) pomocí cvičení a aktivit s následným rozborem.
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována průběžná domácí příprava (cca 30 minut týdně, typicky příprava krátkého mluveného vystoupení, přečtení teorie či sledování zadané přednášky) Zápočet je udělován za aktivní účast v hodinách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.