XS450 Komunikační trénink

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Holík (cvičící)
Mgr. Tomáš Stolařík (cvičící)
Mgr. Petr Sucháček (cvičící)
Mgr. Radek Šíp (cvičící)
Mgr. Hana Tesák Vrtala (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Tesák Vrtala
Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
XS450/01: Po 15:00–16:50 J4, H. Tesák Vrtala
XS450/02: Po 18:00–19:50 J4, R. Šíp
XS450/03: St 12:00–13:50 J4, P. Sucháček
XS450/04: St 18:00–19:50 J4, T. Stolařík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 165 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 26/165, pouze zareg.: 0/165, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/165
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zlepšení schopnosti studentů interagovat a komunikovat (tedy naslouchat a mluvit) s lidmi. Výstupy tréningu jsou nutně závislé na individuálních dispozicích, nicméně každý student by měl být po absolvování předmětu schopen:
Vytvořit si a dobře pronést krátký mluvený útvar (cca 5 min., např. osobní představení)
Strukturovat komplikovanou myšlenku tak, aby mohla být sdělena posluchači.
Analyzovat konkrétní komunikační situaci (např. konflikt s žákem) a navrhnout cestu ke zlepšení
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování tréninku schopni:
Vytvořit si a dobře pronést krátký mluvený útvar (cca 5 min., např. osobní představení)
Strukturovat komplikovanou myšlenku tak, aby mohla být sdělena posluchači.
Dát kvalitní zpětnou vazbu
Osnova
 • Oblasti tréningu:
 • Prezentační dovednosti:
 • Neverbální projev - oční kontakt, pohyb mluvčího, ...
 • Krátké mluvené formy (5 min): osobní představení, Pecha Kucha, ...
 • "Vystihnout podstatu"
 • Improvizovaná vystoupení na zadané téma
 • Strukturování projevu - jak přenést k posluchači komplikovanější sdělení
 • Komunikační dovednosti:
 • Aktivní naslouchání
 • Kladení otázek
 • Specifické situace: osobní zpětná vazba, komunikace v konfliktních situacích
 • Práce s emocemi - labeling, vyjadřování emocí, ...
Literatura
  doporučená literatura
 • PLAMÍNEK, Jiří. Konflikty a vyjednávání : umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada. 136 s. ISBN 9788024729442. 2009. URL info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace : umění mluvit, slyšet a rozumět. 1. vyd. Praha: Grada. 176 s. ISBN 9788024727066. 2008. info
  neurčeno
 • M.B.Rosenberg: Nonviolent communication
Výukové metody
Aktivní tréning (individuálně či ve skupinkách) pomocí cvičení a aktivit s následným rozborem.
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována průběžná domácí příprava (cca 30 minut týdně, typicky příprava krátkého mluveného vystoupení, přečtení teorie či sledování zadané přednášky)
Zápočet je udělován za aktivní účast v hodinách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.