G2081k Pokročilá paleontologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 9. 3. 9:00–16:00 Gs,-1011
Předpoklady
! G2080 Paleontologie II &&! G2081 Pokročilá paleontologie &&( G1080 Paleontologie I || G1081 Paleontologie || G1081k Paleontologie )
Úspěšné absolvování předmětu G1081.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/32, pouze zareg.: 0/32
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je povinně volitelný a je určen těm posluchačům bakalářského programu Geologie, kteří se chtějí hlouběji zaměřit na studium paleontologie, historické geologie a sedimentární geologie.Rozšiřuje a prohlubuje přehledné poznatky z předmětu G1081.
Osnova
  • Postavení paleontologie v systému věd, dělení a předmět výzkumu & Tafonomie a biostratinomie & Paleobiogeografie & Stratigrafie & Systematika, taxonomie, klasifikace, nomenklatura & Přehled paleontologických metod & Evoluce & Vývoj ekosystémů a biotické krize v historii Země & Historie paleontologie. & Rozšiřující poznatky z vybraných fosilních skupin
Literatura
  • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 296 s. ISBN 80-7066-585-8. info
  • BRENCHLEY, Patrick J. a D. A. T. HARPER. Palaeoecology : ecosystems, environments and evolution. 1st ed. London: Chapman & Hall, 1998. xxv, 402. ISBN 0412434504. info
  • STEWART, Wilson N. Paleobotany and the evolution of plants. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. 521 s. ISBN 0521382947. info
  • HOUŠA, Václav a Pavel ŠTYS. Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury. 3. vyd. Praha: Academia, 1988. 188 s. ISBN 21-103-88. info
  • HOUŠA, Václav. Základy taxonomie pro zoopaleontology. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 169 s. info
Výukové metody
Výuka teoretická i praktická. Práce se sbírkovým materiálem, prezentace vybraného tématu, návštěva skleníku.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z části písemné (test) a ústní - souhrnné poznatky z praktickoho vzorku (systamatické zařazení, tafonomie, paleoekologie)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2017/2018.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2007, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2020.