Z2011 Metody geografického výzkumu

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marek Lichter (cvičící)
Mgr. Bc. Lukáš Patrnčiak (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 10:00–11:50 A,01026
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z2011/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 17:00–17:50 Z4,02028, M. Lichter, L. Patrnčiak
Z2011/02: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 18:00–18:50 Z4,02028, M. Lichter, L. Patrnčiak
Z2011/03: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–15:50 Z4,02028, M. Lichter, L. Patrnčiak
Z2011/04: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–16:50 Z4,02028, M. Lichter, L. Patrnčiak
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 19 )
Předmět je určen studentům prvního ročníku bakalářského programu, u kterých se předpokládá základní přehled ve fyzické geografii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 96 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/96, pouze zareg.: 0/96
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
seznámit studenty se základními metodami a technikami geografického výzkumu;
podat přehled zdrojů geografických dat;
seznámit studenty s formálními náležitosmi vědecké práce v geografii.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
orientovat se v základních metodách a technikách geografického výzkumu;
podat přehled zdrojů geografických dat;
seznámit studenty s formálními náležitosmi vědecké práce v geografii.
Osnova
 • 1. Obecná metodologie. Analýza, syntéza, abstrakce,dedukce, indukce, kauzalita, hypotéza, teorie, důkaz, vědecká diskuse;
 • 2. Průzkum a výzkum. Prostorové a časové měřítko zkoumaného objektu či jevu;
 • 3. Terénní průzkum a výzkum ve FG;
 • 4. Terénní průzkum a výzkum v SEG;
 • 5. Statistická data pro geografický výzkum;
 • 6. Modely v geografii;
 • 7. Kartografické postupy v geogr. výzkumu;
 • 8. Práce s odbornou literaturou;
 • 9. Laboratorní výzkum;
 • 10. Struktura výzkumné zprávy, prezentace výsledků
Literatura
 • Kříž,V., Schneider, B., Tolasz, R. (1994): Cvičení z meteorologie,
 • Introducing human geographies. Edited by Paul J. Cloke - Phil Crang - Mark Goodwin. 2nd ed. London: Hodder Arnold, 2005. xvii, 653. ISBN 034088276X. info
 • Practising human geography. Edited by Paul J. Cloke. 1st pub. London: SAGE Publications, 2004. xvi, 416. ISBN 0761973001. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
 • STRAHLER, Alan H. a Arthur Newell STRAHLER. Introducing physical geography. 2nd updat. and upgrad. ed. New York: John Wiley & Sons, 1999. xviii, 575. ISBN 0471372935. info
 • ROBINSON, Guy M. Methods & techniques in human geography. Chichester: John Wiley & Sons, 1998. xiv, 556 s. ISBN 0-471-96231-7. info
 • FRANKFORT-NACHMIAS, Chava a David NACHMIAS. Research methods in the social sciences. 5th ed. London: Arnold, 1996. xxii, 600. ISBN 0-340-66226-3. info
 • NOSEK, Miloš. Metody v klimatologii. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 433 s. info
Výukové metody
Výukové metody - přednášky, diskuse v hodině, domácí úkoly, prezentace odborníků z dané oblasti.
Metody hodnocení
Písemnou formou (posluchač musí získat nadpoloviční počet bodů), předpokladem je rovněž samostatná práce ve cvičeních.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.