Z2011 Metody geografického výzkumu

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011 - akreditace
Rozsah
2/1. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Miroslav Kolář, CSc. (přednášející)
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: seznámit studenty se základními metodami a technikami geografického výzkumu; podat přehled zdrojů geografických dat; seznámit studenty s formálními náležitosmi vědecké práce v geografii.
Osnova
 • 1. Obecná metodologie. Analýza, syntéza, abstrakce,dedukce, indukce, kauzalita, hypotéza, teorie, důkaz, vědecká diskuse;
 • 2. Průzkum a výzkum. Prostorové a časové měřítko zkoumaného objektu či jevu;
 • 3. Terénní průzkum a výzkum ve FG;
 • 4. Terénní průzkum a výzkum v SEG;
 • 5. Statistická data pro geografický výzkum;
 • 6. Modely v geografii;
 • 7. Kartografické postupy v geogr. výzkumu;
 • 8. Práce s odbornou literaturou;
 • 9. Laboratorní výzkum;
 • 10. Struktura výzkumné zprávy, prezentace výsledků
Literatura
 • Kříž,V., Schneider, B., Tolasz, R. (1994): Cvičení z meteorologie,
 • Introducing human geographies. Edited by Paul J. Cloke - Phil Crang - Mark Goodwin. 2nd ed. London: Hodder Arnold, 2005. xvii, 653. ISBN 034088276X. info
 • Practising human geography. Edited by Paul J. Cloke. 1st pub. London: SAGE Publications, 2004. xvi, 416. ISBN 0761973001. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
 • STRAHLER, Alan H. a Arthur Newell STRAHLER. Introducing physical geography. 2nd updat. and upgrad. ed. New York: John Wiley & Sons, 1999. xviii, 575. ISBN 0471372935. info
 • ROBINSON, Guy M. Methods & techniques in human geography. Chichester: John Wiley & Sons, 1998. xiv, 556 s. ISBN 0-471-96231-7. info
 • FRANKFORT-NACHMIAS, Chava a David NACHMIAS. Research methods in the social sciences. 5th ed. London: Arnold, 1996. xxii, 600. ISBN 0-340-66226-3. info
 • NOSEK, Miloš. Metody v klimatologii. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 433 s. info
Výukové metody
Výukové metody - přednášky, diskuse v hodině, domácí úkoly, prezentace odborníků z dané oblasti.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet písemnou formou, předpokladem je rovněž samostatná práce ve cvičeních.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.