Z2011 Metody geografického výzkumu

Přírodovědecká fakulta
jaro 2006
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Miroslav Kolář, CSc. (přednášející)
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Emil Drápela, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ljubomir Džingozov (cvičící)
Mgr. Wojciech Szarek, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 15:00–16:50 A,01026
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z2011/01: Út 8:00–8:50 Z3, L. Džingozov, W. Szarek
Z2011/02: St 19:00–19:50 Z3, L. Džingozov, W. Szarek
Z2011/03: Út 16:00–16:50 Z3, L. Džingozov, W. Szarek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami a technikami geografického výzkumu. V další výuce budou tyto metody a techniky jednak procvičovány, jednak na získané znalosti a dovednosti budou navazovat další disciplíny.
Osnova
  • 1.Obecná metodologie. Analýza ? syntéza, abstrakce ? determinace, indukce ? dedukce, pravděpodobnost, kauzalita, hypotéza, teorie, důkaz, vědecká diskuse. 2.Průzkum a výzkum. Prostorové a časové měřítko zkoumaného objektu či jevu., pozorování, experiment, dokumentace. 3.Terénní průzkum a výzkum ve FG ? vybavení a přístroje. 4.Terénní průzkum a výzkum ve FG ? pokrač. ? dokumentační body a jejich výběr, metody mapování v terénu, dálkový průzkum Země. 5.Terénní průzkum a výzkum v SEG 6.Statistická data pro geografický výzkum ? metody jejich digitálního a grafického zpracování, profily. 7.Modely v geografii ? grafická interpolace a extrapolace, prostorové rozdělení závislostí, stereogramy, blokdiagramy. 8.Kartografické postupy v geogr. výzkumu ? výběr vyjadřovacích metod, barvy, rastry, kartodiagramy. 9.Interpretace map ? mapy topografické, geografické a tématické ? rozsah využití. 10.Depozitní dokumentace ? archiválie a sbírky. 11.Práce s odbornou literaturou ? knihovny, mapové sbírky a jejich katalogy. 12. Laboratorní výzkum ? zaměření a vybavení laboratoří, přístrojové vybavení, technická obsluha. 13. Sestavení výzkumné zprávy ? stylistická struktura, grafická a fotografická dokumentace závěrů.
Literatura
  • Kříž,V., Schneider, B., Tolasz, R. (1994): Cvičení z meteorologie,
  • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
  • STRAHLER, Alan H. a Arthur Newell STRAHLER. Introducing physical geography. 2nd updat. and upgrad. ed. New York: John Wiley & Sons, 1999. xviii, 575. ISBN 0471372935. info
  • ROBINSON, Guy M. Methods & techniques in human geography. Chichester: John Wiley & Sons, 1998. xiv, 556 s. ISBN 0-471-96231-7. info
  • FRANKFORT-NACHMIAS, Chava a David NACHMIAS. Research methods in the social sciences. 5th ed. London: Arnold, 1996. xxii, 600. ISBN 0-340-66226-3. info
  • NOSEK, Miloš. Metody v klimatologii. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 433 s. info
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet písemnou formou, předpokladem je rovněž samostatná práce ve cvičeních
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.