M7180 Lineární funkcionální analýza II

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
prof. Alexander Lomtatidze, DrSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Alexander Lomtatidze, DrSc.
Předpoklady
M6150 Lineární funkcionální analýza I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
  • Matematika (program PřF, M-MA, směr Matematická analýza)
  • Matematika (program PřF, N-MA, směr Matematická analýza)
Cíle předmětu
1.Spektrální teorie lineárních oprátorů - Základní pojmy spektrální analýzy z kursu LFA I - Klasifikace bodů spektra v konkrétních příkladech 2.Spektrální teorie kompaktních operátorů - Spektrální věta pro kompaktní operátory - Aplikace v teorii integrálních rovnic 3.Symetrické a samoadjungované operátory - Základní vlastnosti symetrických operátorů - Defektní čísla, samoadjungované rozšíření - Symetrické diferenciální operátory 4.Spektrální analýza samoadjungovaných operátorů - Spektrální věta 5.Diferenciální operátory - Singulární Sturm-Liouvilleův problém - LP/LC klasifikace
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.