Bi7430c Molekulární biotechnologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2004
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Alena Španová, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Alena Španová, CSc.
Rozvrh
Čt 8:00–11:50 Bpb,02012
Předpoklady
NOW ( Bi7430 Molekulární biotechnologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/12
Jiné omezení: Přednost mají studenti specializace mikrobiologie.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Bezpečnost práce v molekulárně biotechnologické laboratoři. Práce s GMO. Kultivace bakteriálních buněk E. coli JM 109 (pUC19). Mikroizolace plazmidové DNA pU19. Kultivace bakteriálních buněk E. coli JM109 (pUC19::dim1). Izolace rekombinantní DNA pUC19::dim1. Linearizace plazmidových DNA restrikční endonukleázou EcoRI. Gelová elektroforéza DNA a stanovení velikosti restrikčních fragmentů. Přenos rekombinantní a nerekombinantní plazmidové DNA do bakteriálních buněk E. coli JM109 metodou elektrotransformace. Výsev a selekce elektrotransformantů. Vyhodnocení elektrotransformace. Příprava plazmidové DNA sondy - neradioaktivní značení digoxigeninem. Tečkové hybridizace. Southernův přenos. Provedení DNA/DNA hybridizace při vysoké přísnosti (stringenci).Imunologická detekce hybridizačních produktů. Vyhodnocení hybridizace.
Osnova
  • 1. Bezpečnost práce v molekulárně biotechnologické laboratoři. Práce s GMO. 2. Kultivace bakteriálních buněk E. coli JM 109 (pUC19). 3. Mikroizolace plazmidové DNA pU19. 4. Kultivace bakteriálních buněk E. coli JM109 (pUC19::dim1). 5. Izolace rekombinantní DNA pUC19::dim1. 6. Linearizace plazmidových DNA restrikční endonukleázou EcoRI. Gelová elektroforéza DNA a stanovení velikosti restrikčních fragmentů. 7. Přenos rekombinantní a nerekombinantní plazmidové DNA do bakteriálních buněk E. coli JM109 metodou elektrotransformace. 8. Výsev a selekce elektrotransformantů nesoucích rekombinantní a nerekombinantní DNA. Vyhodnocení elektrotransformace. 9. Příprava plazmidové DNA sondy - neradioaktivní značení digoxigeninem. 10. Tečková hybridizace. 11. Southernův přenos. 12. Provedení DNA/DNA hybridizace při vysoké přísnosti (stringenci). 13. Imunologická detekce hybridizačních produktů. 14. Vyhodnocení hybridizace.Zápočtový test. 15. Závěrečné vyhodnocení protokolů a testu.
Literatura
  • G. C. Saunders, H. C. Parkers. Analytical Molecular Biology. RSC. Cambridge 1999.
  • F. Sambrook, R.W. Russell Molecular Cloning. A Laboratory Manual. 3rd ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press. 2001.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.