Bi7430c Molekulární biotechnologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. (cvičící)
Koen Beerens, PhD. (cvičící)
Mgr. Lukáš Chrást (cvičící)
Mgr. Šárka Nevolová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Štěpánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Moskalíková (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 C03/208
Předpoklady
NOW ( Bi7430 Molekulární biotechnologie )
Souběžné navštěvování přednášek Bi7430c Molekulární biotechnologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/24, pouze zareg.: 0/24, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/24
Jiné omezení: Přednost mají studenti specializace mikrobiologie.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci cvičení budou studenti prakticky ovládat řadu postupů molekulární biotechnologie, např. design primerů, štěpení DNA restrikčními enzymy, transformace bakteriálních buněk, metody fermentační kultivace E. coli, purifikace rekombinantních enzymů a jejich využití v biokatalýze a biosensingu.
Osnova
 • BLOK A
 • 1. Příprava a transformace liposomů
 • (příprava liposomů, transformace liposomů, vysokotlaká extruze, příprava SUV (small unilamellar vesicels), měření s DLS (dynamic light scattering) a ZetaSizer)
 • 2. Analýza liposomů
 • (Single particle tracking analýza liposomů na přístroji Nanosight 500 a transmisní elektronovou mikroskopií)
 • BLOK B
 • 3. Příprava rekombinantní E. coli
 • (Clone Manager, design primerů, restrikční štěpení, klonování, transformace)
 • 4. Kultivace rekombinantní E. coli
 • (kultivace E. coli a exprese rekombinantního proteinu, fermentace, UltraYield Flask, EnBase Technology)
 • 5. Purifikace rekombinantního proteinu
 • (desintegrace biomasy, purifikace rekombinantního enzymu, gelová elektroforéza)
 • 6. Příprava biosenzoru
 • (imobilizace rekombinantního enzymu a fluorescenční sondy na optický převodník, detekce vybraného analytu)
 • 7. Biokatalytická příprava farmaceutického prekurzoru
 • (syntéza farmaceutického prekurzoru s využitím rekombinantního enzymu)
Literatura
 • An introduction to molecular biotechnology : fundamentals, methods, and applications. Edited by Michael Wink. 2nd, update ed. Weinheim: Wiley-Blackwell, 2011. xxxiii, 60. ISBN 9783527326372. info
 • GLICK, Bernard R., Jack J. PASTERNAK a Cheryl L. PATTEN. Molecular biotechnology : principles and applications of recombinant DNA. 4th ed. Washington, D.C.: ASM Press, 2010. xvi, 1000. ISBN 9781555814984. info
Výukové metody
V laboratoři každý student pracuje samostatně nebo ve dvojicích pod vedením cvičícího, zpracovává svůj vlastní vzorek. Výsledky experimentů hodnotí v samostatném protokolu (dle osnovy: úvod, cíl práce, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr). V protokolu každý student popisuje, analyzuje, vyhodnocuje a diskutuje svoje výsledky.
Metody hodnocení
Studenti získají kladné hodnocení praktika za aktivní účast ve cvičeních a za vypracování protokolů z jednotlivých cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět již není vypisován.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.