Bi7430c Molekulární biotechnologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (cvičící)
RNDr. Marie Vojtíšková, CSc. (cvičící), doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Alena Španová, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Alena Španová, CSc.
Rozvrh
Čt 8:00–11:50 Bpb,02012
Předpoklady
NOW ( Bi7430 Molekulární biotechnologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/12
Jiné omezení: Přednost mají studenti specializace mikrobiologie.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Bezpečnost práce v molekulárně biotechnologické laboratoři. Práce s GMO. Kultivace bakteriálních buněk E. coli JM 109 (pUC19). Mikroizolace plazmidové DNA pU19. Kultivace bakteriálních buněk E. coli JM109 (pUC19::dim1). Izolace rekombinantní DNA pUC19::dim1. Linearizace plazmidových DNA restrikční endonukleázou EcoRI. Gelová elektroforéza DNA a stanovení velikosti restrikčních fragmentů. Přenos rekombinantní a nerekombinantní plazmidové DNA do bakteriálních buněk E. coli JM109 metodou elektrotransformace. Výsev a selekce elektrotransformantů. Vyhodnocení elektrotransformace. Příprava plazmidové DNA sondy - neradioaktivní značení digoxigeninem. Tečkové hybridizace. Southernův přenos. Provedení DNA/DNA hybridizace při vysoké přísnosti (stringenci).Imunologická detekce hybridizačních produktů. Vyhodnocení hybridizace.
Osnova
  • 1. Bezpečnost práce v molekulárně biotechnologické laboratoři. Práce s GMO. 2. Kultivace bakteriálních buněk E. coli JM 109 (pUC19). 3. Mikroizolace plazmidové DNA pU19. 4. Kultivace bakteriálních buněk E. coli JM109 (pUC19::dim1). 5. Izolace rekombinantní DNA pUC19::dim1. 6. Linearizace plazmidových DNA restrikční endonukleázou EcoRI. Gelová elektroforéza DNA a stanovení velikosti restrikčních fragmentů. 7. Přenos rekombinantní a nerekombinantní plazmidové DNA do bakteriálních buněk E. coli JM109 metodou elektrotransformace. 8. Výsev a selekce elektrotransformantů nesoucích rekombinantní a nerekombinantní DNA. Vyhodnocení elektrotransformace. 9. Příprava plazmidové DNA sondy - neradioaktivní značení digoxigeninem. 10. Tečková hybridizace. 11. Southernův přenos. 12. Provedení DNA/DNA hybridizace při vysoké přísnosti (stringenci). 13. Imunologická detekce hybridizačních produktů. 14. Vyhodnocení hybridizace.Zápočtový test. 15. Závěrečné vyhodnocení protokolů a testu.
Literatura
  • G. C. Saunders, H. C. Parkers. Analytical Molecular Biology. RSC. Cambridge 1999.
  • F. Sambrook, R.W. Russell Molecular Cloning. A Laboratory Manual. 3rd ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press. 2001.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.