G7081 Regionální geologie světa

Přírodovědecká fakulta
podzim 2004
Rozsah
2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 G1,01004
Předpoklady
! G7080 Regionální geologie světa
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní rysy geologické stavby kontinentů, hlavní proterozoické a fanerozoické orogeneze.
Osnova
  • Principy regionální geologie a regionální terminologie. Základní geologické členění povrchu Země, druhy zemské kůry, litosférové desky.Cykličnost ve vývoji Země Regionální geologie oceánské kůry: morfologické jednotky mořského dna, geologická stavba dna moří a oceánů Přehled geologie současných oceánů Regionální geologie kontinentální kůry: druhy kontinentální kůry a její stavební prvky Přehled regionální geologie Gondwanských kontinentů (Afrika, Antarktida) Austrálie, Indie, Jižní Amerika Přehled regionální geologie kontinentů Laurazie (Severní Amerika)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018.