G7081 Regionální geologie světa

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
! NOW ( PdF:ONLINE_A Angličtina online ) && ! G7080 Regionální geologie světa && ! G7081k Regionální geologie světa && ! NOW ( G7081k Regionální geologie světa ) && ( (!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 41 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit hlavní rysy geologické stavby kontinentů, hlavní proterozoické a fanerozoické orogeneze.
Osnova
  • The principles and terminology of the regional geology. The main types of the Earths crust, Lithospheric plates, Cyclicity in the development of the Earth. Evolution and division of the oceanic crust: morphological units and geology of the sea bottom. Introduction to the geology of the present oceans and seas: the Pacific, Atlantic, Indian and Arctic oceans, Carribean sea, Mediterranean sea, the Gulf of Mexico and Red sea. The regional geology of the continental crust: the types of the continental crust and the geological units of the continental crust (shield, orogenic belts) Geological evolution of Europe, Asia and North America
Literatura
  • ZIEGLER, Václav. Geologie světa. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 64 s. ISBN 8024602814. info
  • MÍSAŘ, Zdeněk. Regionální geologie světa. Vyd. 1. 1987: Academia, 1987. 705 s., [2. info
  • Goodwin A.M., (1996): Principles of Precambrian Geology.Academic press, London.280 p
  • MÍSAŘ, Zdeněk. Regionální geologie světa : přehled geologie kontinentů a oceánů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1919. 118 s. info
Výukové metody
Teoretické studium
Metody hodnocení
přednášky, zkouška - písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka proběhne v podzimním semestru akademického roku 2010/2011.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018.