G7081 Regionální geologie světa

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:50 Gp,02006
Předpoklady
! G7080 Regionální geologie světa && ! G7081k Regionální geologie světa && ! NOW ( G7081k Regionální geologie světa ) && ( (!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit hlavní rysy geologické stavby kontinentů, hlavní proterozoické a fanerozoické orogeneze.
Osnova
  • The principles and terminology of the regional geology.
  • The main types of the Earths crust, Lithospheric plates, Cyclicity in the development of the Earth.
  • Evolution and division of the oceanic crust: morphological units and geology of the sea bottom.
  • Introduction to the geology of the present oceans and seas: the Pacific, Atlantic, Indian and Arctic oceans, Carribean sea, Mediterranean sea, the Gulf of Mexico and Red sea.
  • The regional geology of the continental crust: the types of the continental crust and the geological units of the continental crust (shield, orogenic belts)
  • Geological evolution of Europe, Asia and North America
Literatura
  • ZIEGLER, Václav. Geologie světa. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 64 s. ISBN 8024602814. info
  • MÍSAŘ, Zdeněk. Regionální geologie světa. Vyd. 1. 1987: Academia, 1987. 705 s., [2. info
  • Goodwin A.M., (1996): Principles of Precambrian Geology.Academic press, London.280 p
  • MÍSAŘ, Zdeněk. Regionální geologie světa : přehled geologie kontinentů a oceánů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1919. 118 s. info
Výukové metody
Teoretické studium, přednáška
Metody hodnocení
zkouška - písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2014/2015.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2016, podzim 2018.