C3220 Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Martin Prokop, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Prokop, Ph.D.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C2160 Jazyk C pro chemiky
Základní zkušenost s operačním systémem UNIX (získaná např. v předmětu C2110).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 0/18
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na pokročilejší techniky programování v jazyce C a C++. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: rozumět principům objektově orientovaného programování; ovládat základy programování v jazyce C++; rozumět základním principům programování grafických uživatelských rozhraní; vytvářet jednoduché programy pro vizualizaci vědeckých dat.
Osnova
 • Principy objektového programování. Programovací jazyk C++. Třídy v C++. Komponenty tříd.
 • Dědičnost a polymorfismus.
 • Dynamická alokace paměti. Vstup a výstup v C++.
 • Výjimky a jejich ošetření. Prostory jmen. Šablony.
 • Standardní knihovna C++.
 • Knihovny pro tvorbu grafických uživatelských rozhraní. Zpracování událostí a metody předávání zpráv. Tvorba oken.
 • Grafický výstup. Obsluha klávesnice a myši.
 • Menu. Dialogová okna. Komponenty dialogových oken.
 • Aplikační rozhraní pro 3D počítačovou grafiku. Základy rozhraní OpenGL.
 • Objektové knihovny pro numerické výpočty, chemické a vědecké aplikace.
 • Tvorba pluginů a modulů pro chemické programy.
 • Příklady řešení vybraných problémů z chemoinformatiky a bioinformatiky.
Literatura
 • Šaloun, Petr: Programovací jazyk C++ pro zelenáče. Praha: Neocortex, 2005. 252 s. ISBN 80-86330-18-4.
 • VIRIUS, Miroslav. Pasti a propasti jazyka C++ : podrobný průvodce pokročilého uživatele. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 251 s. ISBN 8071696072. info
Metody hodnocení
Přednášky a praktická cvičení v počítačové učebně. Podmínkou pro absolvování kolokvia je vytvoření jednoduchého grafického programu pro vizualizaci vybraného vědeckého problému.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.