C3220 Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Martin Prokop, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Prokop, Ph.D.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 11:00–12:50 A4-118
Předpoklady
C2160 Jazyk C pro chemiky
Základní zkušenost s operačním systémem UNIX (získaná např. v předmětu C2110).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 0/18
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na techniky objektoveho programování v jazyce C++. Důraz je kladen především na praktické použití programování v chemických a bioinformatických oborech. Na konci tohoto kurzu bude student schopen využít znalosti programování v C++ pro tvorbu pokročilejších programů řešících problémy z chemie, bioinformatiky a dalších přírodních věd.
Osnova
 • Principy objektového programování. Programovací jazyk C++.
 • Třídy, komponenty tříd.
 • Reference, přetížení funkcí, operátory.
 • Dědičnost tříd.
 • Formátovaný vstup a výstup.
 • Šablony, kontejnery.
 • Dynamická alokace paměti, virtuální metody.
 • Souborový vstup a výstup, načítání a zápis PDB souboru.
 • Grafický výstup s použitím objektových grafických knihoven.
 • Tvorba interaktivních grafických programů.
 • Aplikační rozhraní pro 3D počítačovou grafiku, základy OpenGL.
 • Prostory jmen, zpracování vyjímek.
Literatura
 • Šaloun, Petr: Programovací jazyk C++ pro zelenáče. Praha: Neocortex, 2005. 252 s. ISBN 80-86330-18-4.
 • VIRIUS, Miroslav. Pasti a propasti jazyka C++ : podrobný průvodce pokročilého uživatele. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 251 s. ISBN 8071696072. info
Výukové metody
Přednášky a praktická cvičení u počítačů.
Metody hodnocení
Podmínkou pro absolvování kolokvia je vytvoření jednoduchého interaktivního grafického programu pro vizualizaci vybraného problému z chemie nebo bioinformatiky.
Informace učitele
http://ncbr.chemi.muni.cz/~martinp/C3220/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.