C3220 Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Prokop, Ph.D. (přednášející), Ing. Tomáš Trnka, Ph.D. (zástupce)
Ing. Tomáš Trnka, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Martin Prokop, Ph.D.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 C04/118
Předpoklady
C2160 Jazyk C pro chemiky
Základní zkušenost s operačním systémem UNIX (získaná např. v předmětu C2110).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/18, pouze zareg.: 0/18, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/18
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na techniky objektoveho programování v jazyce C++. Důraz je kladen především na praktické použití programování v chemických a bioinformatických oborech.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni: používat třídy jazyka C++ a programovat jejich metody; používat proudy pro čtení a zápis dat z/do souboru; používat přetížené funkce, metody a operátory; používat virtuální metody tříd; používat objektovou knihovnu pro tvorbu programů s grafickým uživatelským rozhraním; vytvářet objektově orientované programy v jazyku C++ řešících problémy z chemie, bioinformatiky a dalších přírodních věd;
Osnova
 • Principy objektového programování. Programovací jazyk C++.
 • Třídy, komponenty tříd.
 • Reference, přetížení funkcí, operátory.
 • Dědičnost tříd.
 • Formátovaný vstup a výstup.
 • Šablony, kontejnery.
 • Dynamická alokace paměti, virtuální metody.
 • Souborový vstup a výstup, načítání a zápis PDB souboru.
 • Grafický výstup s použitím objektových grafických knihoven.
 • Tvorba interaktivních grafických programů.
 • Aplikační rozhraní pro 3D počítačovou grafiku, základy OpenGL.
 • Prostory jmen, zpracování vyjímek.
Literatura
 • Šaloun, Petr: Programovací jazyk C++ pro zelenáče. Praha: Neocortex, 2005. 252 s. ISBN 80-86330-18-4.
 • LIBERTY, Jesse. Naučte se C++ za 21 dní. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002. xxiv, 766. ISBN 8072267744. info
Výukové metody
Přednášky a praktická cvičení u počítačů.
Metody hodnocení
Podmínkou pro absolvování kolokvia je vytvoření jednoduchého interaktivního grafického programu pro vizualizaci vybraného problému z chemie nebo bioinformatiky.
Informace učitele
http://ncbr.muni.cz/~martinp/C3220/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.