G9381k Paleoekologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
! G9380 Paleoekologie && ! G9381 Paleoekologie && ! NOW ( G9381 Paleoekologie ) && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Úspěšné absolvování základního kurzu z paleontologie na úrovni bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 62 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/62, pouze zareg.: 0/62
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen zejména posluchačům magisterského studia programu Geologie, kteří hodlají absolvovat státní zkoušku z paleontologie. Jeho cílem je seznámit studenty na úrovni pokročilého univerzitního kurzu s obecnými i speciálními tématy paleoekologie a metodami paleoekologického výzkumu.
Osnova
  • Paleoekologie, definice a vztah k ekologii & Dělení paleoekologie & Základní principy paleoekologie & Životní prostředí organismů v současnosti a v geologické minulosti & Vztahy organismů a prostředí & Populace a paleopopulace & Biocenózy a paleobicenózy & Ekosystémy a paleoekosystémy & Terénní metody paleoekologických výzkumů & Laboratorní metody paleoekologických výzkumů & Praktické příklady paleoekologických výzkumů
Literatura
  • HLADILOVÁ, Š., ed. Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 180 s. ISBN 80-210-1714-7. info
  • BRENCHLEY, Patrick J. a D. A. T. HARPER. Palaeoecology : ecosystems, environments and evolution. 1st ed. London: Chapman & Hall, 1998. xxv, 402. ISBN 0412434504. info
  • BEGON, Michael, John L. HARPER a Colin R. TOWNSEND. Ekologie : jedinci, populace a společenstva. Translated by Bronislava Grygová - Barbara Köberleová - Zdeněk Brandl. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. xxiv, 949. ISBN 8070676957. info
Metody hodnocení
Výuka teoretická i praktická (řešení praktických témat). Ústní zkouška - přehledné znalosti teoretických paleoekologických problémů a schopnost jejich praktické aplikace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka proběhne v podzimním semestru akademického roku 2008/2009 i 2009/2010.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Dle plánu distanční výuky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.