Bi6620c Mikroskopické houby - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Božena Jandová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi6620 Mikroskopické houby )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Houby jsou důležitou skupinou organismů, která má nejen významné ekologické funkce v přírodě ale je z různých hledisek významná pro člověka i prakticky (produkce antibiotik a dalších farmaceuticky důležitých látek, produkce biomasy a proteinů pro lidskou výživu, příprava biopreparátů pro ochranu rostlin); Tento kurs přiblíží posluchačům experimentální práci s houbami, strategii plánování experimentů, různé metodické přístupy i možnosti vyhodnocení a zlepší jejich schopnost vlastní experimenty kriticky hodnotit.
Osnova
 • Houby v biotechnologických výrobách
 • sýrařství
 • pivovarnictví
 • vinařství
 • produkce antibiotik
 • detekce enzymatické aktivity
 • půdní mykoflóra
 • rostlinní paraziti
 • uchovávání izolátů
 • sbírky, ukázky sbírkových kmenů
Literatura
 • Jesenská Z: Mikroskopické houby v poživatinách a krmivách. Alfa Bratislava 1989
 • Fassatiová O.: Plísně a vláknité houby v technické mikrobiologii. SNTL Praha 1979
 • Fungal biodiversity. Edited by Arthur W. A. M. de Cock - Pedro W. Crous. Utrecht: CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, 2009. 269 s. ISBN 9789070351779. info
 • VÁŇA, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. Praha: Karolinum, 1996. 164 s. ISBN 8071841757. info
Výukové metody
laboratorní cvičení, diskuze výsledků, protokol
Metody hodnocení
laboratorní cvičení, zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2020, jaro 2022.