Bi6620c Mikroskopické houby - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Monika Laichmanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 9:00–10:50 E25/111
Předpoklady
NOW ( Bi6620 Mikroskopické houby )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Houby jsou důležitou skupinou organismů, která má nejen významné ekologické funkce v přírodě ale je z různých hledisek významná pro člověka i prakticky (produkce antibiotik a dalších farmaceuticky důležitých látek, produkce biomasy a proteinů pro lidskou výživu, příprava biopreparátů pro ochranu rostlin); Cílem kursu je přiblížit posluchačům experimentální práci s houbami, strategii plánování experimentů, různé metodické přístupy i možnosti vyhodnocení a zlepší jejich schopnost vlastní experimenty kriticky hodnotit.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni experimentální práce s mikroskopickými houbami,budou seznámeni se strategií plánování experimentů, metodickými přístupy i možnostmi vyhodnocení, což zlepší jejich schopnost vlastní experimenty kriticky hodnotit.
Osnova
 • Houby v biotechnologických výrobách
 • sýrařství
 • pivovarnictví
 • vinařství
 • produkce antibiotik
 • detekce enzymatické aktivity
 • půdní mykoflóra
 • rostlinní paraziti
 • uchovávání izolátů
 • sbírky, ukázky sbírkových kmenů
Literatura
 • Fungal biodiversity. Edited by Arthur W. A. M. de Cock - Pedro W. Crous. Utrecht: CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, 2009. 269 s. ISBN 9789070351779. info
Výukové metody
laboratorní cvičení, diskuze výsledků, protokol
Metody hodnocení
laboratorní cvičení, zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.