Bi6620c Mikroskopické houby - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Monika Laichmanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 10:00–10:50 E25/111
Předpoklady
NOW ( Bi6620 Mikroskopické houby )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Houby jsou důležitou skupinou organismů, která má nejen významné ekologické funkce v přírodě ale je z různých hledisek významná pro člověka i prakticky (produkce antibiotik a dalších farmaceuticky důležitých látek, produkce biomasy a proteinů pro lidskou výživu, příprava biopreparátů pro ochranu rostlin); Tento kurs přiblíží posluchačům experimentální práci s houbami, strategii plánování experimentů, různé metodické přístupy i možnosti vyhodnocení a zlepší jejich schopnost vlastní experimenty kriticky hodnotit.
Osnova
 • Houby v biotechnologických výrobách
 • sýrařství
 • pivovarnictví
 • vinařství
 • produkce antibiotik
 • detekce enzymatické aktivity
 • půdní mykoflóra
 • rostlinní paraziti
 • uchovávání izolátů
 • sbírky, ukázky sbírkových kmenů
Literatura
 • Jesenská Z: Mikroskopické houby v poživatinách a krmivách. Alfa Bratislava 1989
 • Fassatiová O.: Plísně a vláknité houby v technické mikrobiologii. SNTL Praha 1979
 • Fungal biodiversity. Edited by Arthur W. A. M. de Cock - Pedro W. Crous. Utrecht: CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, 2009. 269 s. ISBN 9789070351779. info
 • VÁŇA, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. Praha: Karolinum, 1996. 164 s. ISBN 8071841757. info
Výukové metody
laboratorní cvičení, diskuze výsledků, protokol
Metody hodnocení
laboratorní cvičení, zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.