GT0F5 Zakládání staveb

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
3/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Masopust (přednášející), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
Konstantin Dudinskiy (cvičící), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( G2121 Inženýrská geologie || G2121k Inženýrská geologie ) && GT0F2 Mechanika zemin
Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Jiné omezení: Nutno zapsat též na VUT
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl předmětu: * Naučit studenty navrhovat plošné a hlubinné základy pro různé geotechnické kategorie. * Naučit studenty navrhnout bezpečně a ekonomicky stavební jámu. * Seznámit studenty s moderními způsoby zakládání staveb, zlepšování podloží.
Osnova
 • 1. Úvod do zakládání . Metodika mezních stavů,geotechnické kategorie. Základy plošné, patky, pasy, desky.
 • 2. Návrh a posouzení plošných základů – 1. mezní stav, 2. mezní stav.
 • 3. Zlepšování vlastností základové půdy pro plošné zakládání štěrkové polštáře.
 • 4. Základy hlubinné – rozdělení prvků. Kesony a studny.
 • 5. Piloty – rozdělení (displacement, replacement). Piloty vrtané a CFA – technologie provádění.
 • 6. Výpočet osově zatížených vrtaných pilot – mezní únosnost, mezní zatěžovací křivka.
 • 7. Piloty předrážené – technologie provádění. Piloty vibrotlakové.
 • 8. Mikropiloty – druhy, technologie provádění, využití.
 • 9. Podzemní stěny a lamely – technologie provádění a jejich využití.
 • 10.Kotvy – rozdělení, návrh a provádění, napínání kotev.
 • 11.Trysková injektáž – technologie provádění, využití.
 • 12.Stavební jámy a jejich roubení. Pažení záporové, pilotové stěny, podzemní stěny.
 • 13.Statický výpočet roubení stavebních jam. Podchycování základů.
Literatura
  doporučená literatura
 • MASOPUST, Jan. Speciální zakládání staveb. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 141 s. ISBN 8021427701. info
 • BAŽANT, Zdeněk. Zakládání staveb. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1960. 310 s. info
  neurčeno
 • WEIGLOVÁ, Kamila. Mechanika zemin. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 186 s. ISBN 9788072045075. info
 • MASOPUST, Jan. Speciální zakládání staveb. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. 150 s. ISBN 8072044893. info
 • WEIGLOVÁ, Kamila, Věra GLISNÍKOVÁ a Jan MASOPUST. Mechanika zemin a zakládání staveb pro kombinované studium. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. 157 s. ISBN 8021423765. info
 • BAŽANT, Zdeněk. Zakládání staveb. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1960. 310 s. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.